W Bolesławcu podpisano deklarację współpracy przy budowie Cyklostrady Dolnośląskiej

2021-11-10-Fot-bike-path

[2021-11-10] Deklarację współpracy przy budowie Cyklostrady Dolnośląskiej podpisali w Bolesławcu przedstawiciele lokalnych samorządów. Cyklostrada, która łącznie liczyć będzie ponad 1800 kilometrów, ma zintegrować lokalne trasy rowerowe i powiązać je z dolnośląską siecią kolejową.

Projekt Cyklostrady oparty jest o sieć głównych tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region, łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i niemieckiej. W Starostwie Powiatowym w Bolesławcu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące odcinka Trasy Doliny Bobru od granicy gminy Jelenia Góra do granicy w województwem Lubuskim. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gmin Bolesławiec, Lwówek Śląski, Lubomierz, Jeżów Sudecki, a także powiatów bolesławieckiego i lwóweckiego. Dolny Śląsk, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, podjął temat dróg rowerowych w sposób tak kompleksowy.

Strategia dla całego regionu

– Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Zadbaliśmy również o wypracowanie standardów projektowych, dzięki którym nowo budowane drogi będą bezpieczne, funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników i środowiska – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

W ostatnich miesiącach samorząd województwa prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji Cyklostrady. W tym czasie zgromadzono kilkaset uwag, które wpłynęły na ostateczny kształt projektu.

Współpraca z gminami

– Projekt mamy nadzieję zrealizować w ciągu najbliższych lat we współpracy z gminami. Jestem przekonany, że przyniesie on korzyści ze względu na łatwiejszy dostęp do atrakcji Dolnego Śląska, które przez to odwiedzi więcej osób wspierających w ten sposób naszą regionalną turystykę – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej jest efektem prac planistycznych, które trwały w ostatnich czterech latach. W 2017 r. zarząd województwa przyjął Dolnośląską Politykę Rowerową, której podstawowym celem jest wzrost udziału ruchu rowerowego w transporcie na terenie województwa dolnośląskiego. Rok później podpisano natomiast list intencyjny w sprawie Blue Velo – szlaku odrzańskiej trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż rzeki od granicy czeskiej aż do Bałtyku.

Logo PAP