Via Carpatia: zakończono kolejny etap przygotowań

2020-06-17-Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-06-17] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma wkrótce ogłosić przetarg na budowę 23 km przyszłej drogi ekspresowej S19 od Lublina do Lubartowa (Lubelskie), będącej fragmentem trasy Via Carpatia. Trasa ma powstać do końca 2025 roku.

Dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Mirosław Czech poinformował o zakończeniu etapu przygotowania inwestycji, trwają ostatnie konsultacje. – Jeszcze w tym roku najprawdopodobniej wyłonimy wykonawcę w systemie „zaprojektuj i buduj”. Via Carpatia od Lublina na północ wchodzi w fazę realizacyjną – powiedział Czech.

Trasa Lublin-Lubartów to najbardziej obciążony fragment drogi nr 19 w Lubelskiem i jedna z najbardziej obciążonych ruchem jednojezdniowych dróg w województwie. Dziennie przejeżdża tędy 25-30 tys. pojazdów, a w podlubelskiej miejscowości Niemce niemal codziennie z tego powodu tworzą się zatory.

Wójt gminy Niemce Krzysztof Urbaś powiedział, że nowa inwestycja umożliwi odciążenie Niemiec od uciążliwego ruchu samochodów. – Doczekaliśmy historycznego momentu, gdy rozpocznie się budowa S19, a dla nas to przede wszystkim budowa obwodnicy Niemiec – mówił.

W ramach planowanej inwestycji na odcinku Lublin-Lubartów powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami w obu kierunkach i rezerwą pod trzeci pas. Przebudowane zostanie obecne obejście Lubartowa i zbudowane będą bezkolizyjne węzły Lubartów-Północ i Lubartów-Zachód. Trasa w większości pobiegnie nowym śladem, omijając od wschodu Niemce. Połączy się z istniejącym już węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2022-2024.

Kolejne odcinki S19 w północnej części woj. lubelskiego są na etapie prac projektowych. Trwa opracowywanie koncepcji programowej dla sześciu odcinków tej trasy, w dwóch przypadkach – obwodnicy Kocka i obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego – chodzi o dobudowanie drugiej jezdni. Dwa odcinki Via Carpatii w południowej części woj. lubelskiego są już trakcie budowy.

Via Carpatia w Lubelskiem liczyć będzie w sumie około 200 km, a łączny koszt budowy tej drogi w woj. lubelskim, wraz w wykupem gruntów, szacowany jest na 6,4 mld zł.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części Polski i stanowić część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Logo PAP