Trasa Mostu Północnego do przedłużenia

Fot. Gogle Street View

Fot. Gogle Street View

[2022-08-25] Jest szansa na rozpoczęcie prac przygotowawczych do wydłużenia Trasy Mostu Północnego w Warszawie. Miasto ma oferty mieszczące się w zaplanowanym budżecie.

Ul. Kasprowicza na odcinku do drogi S7 (węzeł Janickiego) jest przedłużeniem mostu Marii Skłodowskiej-Curie (tzw. Most Północny). Chodzi o inwestycję właśnie w tym miejscu. Niedawno miasto ogłosiło drugi przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla tej inwestycji. Wpłynęły trzy ofert, dwie mieszczą się w zaplanowanym budżecie.

Większy budżet

Budżet inwestora zwiększył się w stosunku do poprzedniego postępowania, tym razem wynosi 1,998 mln zł. Tyle kosztowała najtańsza oferta w poprzednim, unieważnionym przetargu. Tym razem propozycje projektantów wyglądają następująco: Promost Consulting – 1,599 mln zł (nie uczestniczyli w poprzednim postępowaniu), Transprojekt Warszawa – 1,931 mln zł (poprzednio 1,998 mln zł) oraz Schluesser-Plan Inżynierzy – 2,884 mln zł (taka sama wycena jak w poprzednim przetargu). Odcinek drogi, który jest planowany do budowy, ma w przyszłości połączyć drogi ekspresowe S7 i S8, ułatwiając wyjazd z Warszawy w kierunku Gdańska. W pierwszej kolejności miasto szuka firmy, która wykona koncepcję trasy w co najmniej czterech wariantach.

Wariant pierwszy

To budowa dwujezdniowej drogi (bezkolizyjnej) klasy GP, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz torowiskiem w pasie dzielącym ul. Nocznickiego, wraz z jezdniami lokalnymi w poziomie terenu ze skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny, Wólczyńską, Arkuszową i Rokokową.

Opcja druga

W kolejnym wariancie brana jest pod uwagę budowa drogi klasy G z możliwością zastosowania wyższych parametrów, przy czym jezdnia miałaby być poprowadzona na estakadach, przynajmniej nad skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza i wyjazdem z pętli Młociny. W poziomie terenu trasa miałaby się krzyżować z ul. Wólczyńską i Arkuszową oraz w miejscach niezbędnych do obsługi przyległych terenów. Dopuszczono tu możliwość zaprojektowania dodatkowych odcinków na estakadach lub w tunelu, jeżeli będzie to uzasadnione w prognozach ruchu.

Koncepcja nr 3 i 4

Trzeci wariant zakłada budowę drogi o parametrach projektowych jak dla klasy drogi głównej, z dwoma jezdniami głównymi po dwa pasy ruchu w poziomie terenu oraz jezdnie serwisowe do obsługi przyległego terenu. W tej opcji przewidziano skrzyżowania z ul. Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny, Wólczyńską, Arkuszową, Rokokową oraz torowisko tramwajowe w pasie dzielącym ul. Nocznickiego. Czwarty, to wariant bezinwestycyjny.
Każda opcja przewiduje budowę ciągów pieszych i drogi rowerowe po obu stronach jezdni oraz minimum jeden rzędu drzew po każdej stronie drogi.