W Nowej Hucie powstaje Strefa Aktywności Gospodarczej. Podpisano umowę.

Fot-Kraków-Nowa-Huta-Przyszłości

Fot. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

[2020-04-24] Ponad 46,3 mln zł będzie kosztować zagospodarowanie pierwszej części Strefy Aktywności Gospodarczej w krakowskiej Nowej Hucie. Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji podpisała spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości.

Zgodnie z umową zawartą z krakowską firmą AG System, zajmie się ona zaprojektowaniem i wybudowaniem infrastruktury południowej części Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach powstającego Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

Przedsięwzięcie zakłada, że na przylegających do ul. Igołomskiej 15 ha terenów inwestycyjnych, w przeciągu półtorej roku powstaną nowe drogi, instalacje wodno-sanitarne, a także otwarte przestrzenie publiczne do odpoczynku dla mieszkańców Krakowa i pracowników firm, które w przyszłości się tam pojawią.

Fot-Kraków-Nowa-Huta-Przyszłości-SA

Fot. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Miejsce dla mieszkańców

Jak przypomniał Artur Paszko, prezes spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości, na obszar ten składają się głównie działki rolne, nieużytki i – w większości – zaniedbane tereny poprzemysłowe. Spory problem stanowiły dzikie wysypiska. – Budowa SAG zmieni to miejsce w nowoczesną przestrzeń biznesu i przemysłu – zapowiada.

Według założeń do listopada przyszłego roku wykonawca ma kompleksowo przygotować ponad 15 ha terenów inwestycyjnych. Oznacza to m.in., że pojawią się tam w sumie 2 km nowych dróg oraz ścieżek rowerowych, a także chodniki i oświetlenie. Do tego przecinająca ten teren linia energetyczna zostanie przeniesiona pod ziemię, a do działek zostaną doprowadzone media – prąd, woda i kanalizacja. – Zdecydowaliśmy także by w zgodzie z ideą smart city pojawiła się tam także przestrzeń rekreacji, o wielkości 1,5 ha – zaznaczył Paszko.

Fot-Kraków-Nowa-Huta-Przyszłości-SA

Fot. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Miejsce dla przedsiębiorców

Zgodnie z planami po zakończeniu inwestycji w południowej części SAG powstanie przestrzeń, gdzie swoje miejsce znajdą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy działający w obszarze usługowo-przemysłowym, a w szczególności reprezentujący tzw. Inteligentne Specjalizacje Małopolski. Chodzi o takie branże jak: chemia, IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika i przemysły kreatywne.

W sumie Strefa Aktywności Gospodarczej w Branicach będzie składać się z trzech części – jednej położonej na południe i dwóch położonych na północ od ul. Igołomskiej, głównie w granicach obszaru przeznaczonego pod Park Naukowo-Technologiczny „Branice”.

Tereny będą w pełni uzbrojone pod inwestycje firm działających w obszarze usługowo-przemysłowym. Planuje się tam zlokalizowanie około 50 inwestycji, co wpłynie na powstanie nowych miejsc pracy.

Fot-Kraków-Nowa-Huta-Przyszłości-SA

Fot. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Całkowity koszt projektu Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości to prawie 85,2 mln zł, z czego prawie 59 mln zł stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Według zapowiedzi spółki w najbliższych tygodniach zostaną otwarte oferty do przetargu na generalnego wykonawcę północnej części Strefy Aktywności Gospodarczej. W planach jest też rozpoczęcie robót budowlanych przy zbiorniku wodnym nr 1 w Przylasku Rusieckim, gdzie ma działać strefa rekreacji.

Logo PAP