Nowy wiadukt w Poznaniu. Miasto rozpisało przetarg.

PIM-Poznan

Fot. PIM Poznań

[2020-04-27] Na początku 2022 r. ma być gotowy nowy wiadukt nad ul. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu. Zastąpi on dotychczasowy obiekt w ciągu ul. Kurlandzkiej. Obecnie użytkowana konstrukcja łącząca Żegrze i Chartowo jest w złym stanie technicznym.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała o rozpisaniu przetargu, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych. Wybrany podmiot wyburzy powstały w latach 70. ubiegłego wieku sześcioprzęsłowy wiadukt i wybuduje nowy, czteroprzęsłowy, z jezdnią o szerokości 6 m, chodnikiem o szerokości 1,5 m i ścieżką rowerową szeroką na 2,5 m.

Wjazd na nową przeprawę nad ul. Bolesława Krzywoustego będzie odbywał się przez nowe ronda, które powstaną po obu jej stronach.

W rejonie skrzyżowania ul. Kurlandzkiej i Bobrzańskiej stanie ekran akustyczny. Przebudowane zostanie oświetlenie ulic i rond. Doświetli ono także chodnik i ścieżkę rowerową. W ramach inwestycji powstanie odwodnienie wiaduktu, przebudowane zostaną sieci elektroenergetyczne i fragment sieci gazowej, powstanie kanalizacja teletechniczna, a także wymieniony zostanie fragment sieci wodociągowej.

Zainteresowane udziałem w przetargu podmioty mogą składać oferty do 28 maja br. Wykonawca będzie miał maksymalnie 520 dni od podpisania umowy na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu i na zgłoszenie gotowości do puszczenia po nim ruchu.

Na wykonanie wszystkich prac budowlanych będzie miał maksymalnie 550 dni od podpisania umowy.

Logo PAP