Słupsk. Remont dróg w ramach PPP

Słupsk

[2021-01-26] Słupski samorząd prowadzi przetarg w formie dialogu na przebudowę oraz utrzymanie dróg na osiedlu Siemianice. Zamówienie zrealizowane ma zostać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co oznacza, że prywatny podmiot sfinansuje całość prac.

Wykonawca zaprojektuje zakres prac, pozyska mapy do celów projektowych a następnie przeprowadzi roboty. Gmina wskazuje, jako przedmiot zadania, budowę oraz przebudowę dróg, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia. Konieczne będzie także usunięcie kolizji z siecią gazową, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną i elektryczną. Wybudowane mają zostać zbiornik na wody opadowe i kolektor deszczowy. Co istotne, wykonawca zajmie się także utrzymaniem infrastruktury. Zadanie zaplanowano na 15 lat. Od stycznia 2023 do lipca 2023 zaplanowano okres projektowy, natomiast do grudnia 2023 roku zaplanowano procedury. Łączna długość dróg przewidzianych do realizacji a następnie utrzymania wynosi prawie 13 km. Wszystkie mają klasę D, czyli dróg dojazdowych. Inwestycja obejmuje 28 odcinków dróg o długości od 60 m do 1500 m każdy, z czego większość będzie podlegać przebudowie. Siedem odcinków to budowa nowych dróg.

Czterech zainteresowanych

Przetarg odbywa się w trybie dialogu konkurencyjnego. Na razie potencjalni wykonawcy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zadaniem zainteresowane są cztery podmioty – konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, Mirbud, firma Krężel z Kobylnicy oraz Strabag. Wybrani przez słupski samorząd oferenci otrzymają od miasta zaproszenie do dialogu konkurencyjnego, a składanie ofert zaplanowano na czerwiec 2022 roku. Zamawiający zastrzega, że ostateczne wymagania, a także podział zadań i obowiązków pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym zostaną ustalone w trakcie dialogu konkurencyjnego, i będą określone w specyfikacji warunków zamówienia na etapie zaproszenia do składania ofert. Zamawiający zapowiada, że oceniane będą dwa parametry. Pierwszy to wynagrodzenie partnera prywatnego a drugim jest podział zadań i ryzyka związanego z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Cztery etapy realizacji

Realizacja inwestycji ma nastąpić w czterech etapach. Pierwszy (styczeń 2023 – grudzień 2023) obejmie drogi w ciągach ulic Graniczna, Żytnia, Wiejska, Robotnicza, Krótka, Rybacka, Złota, Polna (w tym kolektor deszczowy i oświetlenie w poszczególnych drogach etapu), łącznik Spacerowa-Modrzewiowa oraz zbiornik na wody opadowe i kolektor deszczowy zlokalizowany w ul. Spacerowej i Kwiatowej, z łączeniem do zbiornika. Drugi etap (styczeń 2024 – wrzesień 2024) obejmie ulice takie jak Kwiatowa, Migdałowa, Piaskowa, Spacerowa, Jaśminowa i Żytnia, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Trzeci etap (czerwiec 2024 – grudzień 2024) to ulice Ogrodowa, Wiśniowa, Czereśniowa, Malinowa, Agrestowa, Jagodowa, Fiołkowa, Makowa, Bratkowa, Lawendowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Ostatni (styczeń 2025 – lipiec 2025) będą to ulice Kościelna, Rzemieślnicza, Akacjowa i Ziołowa, wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Finansowanie i utrzymanie

Elementem partnerstwa, jak podkreśla zamawiający, jest zapewnienie finansowania. Przewidywany zakres zadań w ramach utrzymania obejmuje całoroczne utrzymanie dróg wraz z infrastrukturą pasa drogowego, m.in. chodnikami, wiatami przystankowymi, oznakowaniem drogowym, kanalizacją burzową. Do zadań partnera prywatnego będzie należało także przeprowadzanie niezbędnych remontów w okresie trwania umowy. Po jej zakończeniu drogi wrócą pod zarząd gminy „w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, zgodnie z zapisami umowy”. Wynagrodzeniem dla prywatnego partnera będzie tzw. opłata za dostępność.