Śląskie: kilkanaście ofert na dokumentację obwodnicy

2020-07-15-Fot-unsplash-kelly-sikkema

Fot. unsplash/kelly-sikkema

[2020-07-15] Jedenaście ofert na dokumentację nowej obwodnicy Pradeł (Śląskie) wzdłuż drogi krajowej nr 78 otrzymał katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To jedna z inwestycji rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Przetargi na dokumentację trzech obwodnic wzdłuż drogi krajowej nr 78 – dla miejscowości Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy – katowicki oddział GDDKiA ogłosił z końcem maja. We wtorek podał, że w przetargu na dokumentację środkowej z tych trzech obwodnic otrzymał jedenaście ofert. Przy budżecie zamówienia w wysokości 2,25 mln zł brutto, najtańszą ofertę (1,13 mln zł) złożyły Mosty Katowice.

Na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych GDDKiA przewidziała 21 miesięcy, na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 7 miesięcy, a na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady) – 79 miesięcy.

Obwodnica Pradeł będzie kontynuacją obwodnic Poręby i Zawiercia, Kroczyc, Szczekocin i Goleniów, w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 2 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu.

Podobne parametry mają mieć sąsiednie inwestycje. Obwodnice Kroczyc, Pradeł oraz Szczekocin i Goleniów również będą poprowadzone po nowym śladzie – wytyczonym na niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne.

Obwodnica Kroczyc o długości ponad 9 km jest planowana jako południowo-wschodnie obejście tej miejscowości. Obwodnica Pradeł (ponad 2 km) ma obchodzić tę miejscowość od północy. Najdłuższa, będzie obwodnica o długości ponad 13 km, która od północy ominie miejscowości Grabiec, Bonowice, Szczekociny i Goleniowy.

GDDKiA zakłada, że wszystkie te inwestycje będą miały nawierzchnie dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażone będą w oświetlenie, oznakowanie, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie, a także urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe i zbiorniki retencyjne. Na pierwszej z nich ma być też przejście dla zwierząt.

W pobliżu rozpoczęto już przygotowywanie budowy – w dwóch etapach – obwodnicy Zawiercia oraz sąsiedniej Poręby w ciągu DK 78. Ta inwestycja została rozpoczęta przed ogłoszeniem programu 100 obwodnic. W województwie śląskim w rządowym programie mają powstać także obwodnice: Herbów Nowych, Blachowni, Świerklańca i Nakła Śląskiego.

logo PAP