Ścieżki rowerowe na miejscu dawnych torów wąskotorówki

Fot. Pixabay / un-perfect

Fot. Pixabay / un-perfect

[2020-08-13] Budowa nowych dróg rowerowych, wspólne działania edukacyjne oraz promocja turystyki z wykorzystaniem terenów leśnych – to główne cele deklaracji współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu.

Porozumienie w tej sprawie podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak.

– Planujemy, aby część nowych ścieżek rowerowych znalazła się w śladach dawnych kolejek wąskotorowych, które przebiegają przez lasy państwowe. Są to niewykorzystane tereny, które mogą stać się pięknymi trasami i służyć turystom oraz mieszkańcom – mówił Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W województwie świętokrzyskim jest obecnie około 4 tys. km dróg rowerowych. Niewykluczone, że w ramach porozumienia wytyczonych zostanie kolejnych kilkaset kilometrów. Celem współpracy jest także promocja nowych szlaków turystyczny, które mogą powstać w ciągu dróg leśnych, przygotowanie oznakowania szlaków oraz miejsc do wypoczynku. – W okresie pandemii wzrosła rola lasów jako atrakcji prozdrowotnej. Nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Tu można uciec od zgiełku. Dodatkowo turystyka rowerowa w lasach państwowych nabiera coraz większego znaczenia – mówił dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Andrzej Matysiak.

W ramach porozumienia zostanie powołany specjalny zespół, który będzie realizował założenia nowego projektu. Będzie on odpowiedzialny m.in. za przygotowanie koncepcji nowych tras rowerowych.

logo PAP