Obwodnica Kolbuszowej: ogłoszono przetarg na wykonanie studium

2020-08-17-Fot-unsplash-scott-graham

Fot. unsplash/scott-graham

[2020-08-17] GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie m.in. studium korytarzowego dla obwodnicy Kolbuszowej (Podkarpackie) w ciągu drogi krajowej nr 9. Inwestycja jest pierwszą podkarpacką obwodnicą, która będzie realizowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, budowa obwodnicy Kolbuszowej to nowe zadanie i dopiero zaczyna się proces inwestycyjny.

Dlatego ogłoszony przetarg dotyczy wykonania nie tylko studium korytarzowego, ale również studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak wyjaśniła Rarus, głównym celem studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej jest znalezienie „optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Dokonane zostanie również pełne rozpoznanie geologiczne i ustalone zostaną granice pasa drogowego nowego odcinka drogi krajowej nr 9.

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany również przeanalizować możliwość przeprowadzenia obwodnicy zarówno po stronie wschodniej jak i zachodniej miasta. Jak podkreśliła rzeczniczka, ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania w ramach zamówienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa obwodnicy Kolbuszowej planowana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Powstanie w latach 2026-2028 w nowym śladzie drogi krajowej nr 9, będzie miała długość ok. 8,5 km.

Inwestycja należy do rządowego programu budowy 100 obwodnic. Zakłada on, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na Podkarpaciu w ramach programu ma powstać 8 obwodnic.

logo PAP