Rządowe dofinansowanie drugiego etapu obwodnicy Niepołomic

2021-10-20-Fot-Niepolomice
Fot. Niepołomice

[2021-10-20] Drugi etap obwodnicy Podłęża oraz Niepołomic (Małopolskie) otrzymał zapewnienie finansowania potwierdzone decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Inwestycja otrzyma ponad 31,9 mln zł dofinansowania.

Kolejny etap, po realizowanej obecnie obwodnicy Podłęża, obejmować będzie przebudowę siedmiu skrzyżowań, w miejsce pięciu z nich powstaną ronda. Ponadto, w ramach prac przewidziano częściową przebudowę ulic Wimmera, Kolejowej oraz Kwiatkowskiego. Inwestorem zadania będzie województwo małopolskie, zaś gmina Niepołomice zapewni własny wkład finansowy. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2022-2024.

– Łączące się w jeden ciąg komunikacyjny zjazd z autostrady A4, obwodnica Podłęża oraz rozbudowana obwodnica Niepołomic, kończąca się na drodze krajowej 75, zapewnią zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Niepołomic, ograniczą praktycznie do minimum wjazd ciężkich samochodów do miasta, a przebudowane skrzyżowania poprawią bezpieczeństwo i skutecznie upłynnią ruch w Niepołomickiej Stefie Inwestycyjnej – mówi Roman Ptak, burmistrz Niepołomic.

Dobiega końca trwająca od września ubiegłego roku budowa pierwszego etapu zadania, czyli obwodnicy Podłęża. Połączy ona autostradę A4 z Niepołomicką Strefę Inwestycyjną. Zadnie o wartości prawie 57,5 mln zł uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Inwestycja powinna być gotowa pod koniec roku. W ramach przedsięwzięcia powstaje 2,2 km drogi łączącej wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, a także obiekty inżynieryjne, wiadukt nad torami kolejowymi oraz przepusty nad rzekami Bogusława i Podłężanka. Połączenie obwodnicy Podłęża z autostradą A4 stało się możliwe dzięki wybudowaniu w czerwcu ub. r. nowego węzła autostradowego Niepołomice za 41,8 mln zł. Węzeł ten powstał między istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko – w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków – Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964. Umożliwia to wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką, stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Przed oddaniem węzła droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.

Logo PAP