Rząd zatwierdził zadania z Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok warte 3,2 mld zł

2022-02-17-Kancelaria-Premiera

[2022-02-18] Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1 698 gminnych.

Zaplanowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 516 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 213 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

– Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2021 r. na budowę, rozbudowę lub modernizację 14 tys. km dróg samorządowych przeznaczyliśmy ponad 10 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania. Rok temu wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano dla 2 189 zadań, w tym 622 powiatowych i 1 567 gminnych. Dzięki temu możliwa jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 258 mln zł.