Czas na obwodnicę Hrubieszowa

2022-02-21-Fot-GDDKiA
Fot. GDDKiA

[2022-02-21] Już w 2024 roku kierowcy będą mogli skorzystać z Północnej Obwodnicy Hrubieszowa o długości ok. 6 kilometrów, zrealizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844. W sprawie budowy tej drogi trwają konsultacje społeczne. Mieszkańcy na tę drogę czekają ponad 50 lat.

W minionym tygodniu w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się konsultacje społeczne, które były poświęcone budowie tej ważnej dla miasta i całego powiatu hrubieszowskiego drogi. Koszt całej inwestycji to około 70 mln zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 52,5mln zł. O jej powstanie szczególnie zabiegała Maryla Symczuk – były starosta hrubieszowski wraz z zarządem powiatu.

50 lat oczekiwań

– Mieszkańcy Hrubieszowa na tę drogę czekają ponad 50 lat. Teraz, dzięki współpracy samorządu miasta, zarządu województwa lubelskiego i polskiego rządu, jej budowa dojdzie do skutku. Nie byłoby to możliwe gdyby nie zmiana podejścia do inwestycji drogowych władz województwa lubelskiego na czele z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim. Jak Państwo widzą, budujemy, modernizujemy i remontujemy drogi już nie tylko wokół Lublina ale wszędzie tam gdzie jest to potrzebne. Także wokół takich miejscowości jak Hrubieszów – mówił podczas konsultacji Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Projektowana obwodnica pobiegnie po stronie północno-wschodniej Hrubieszowa. Jej początek usytuowany będzie na DW844, a koniec na terenie gminy Hrubieszów, włączając się do drogi krajowej nr 74 przed miejscowością Husynne. W ramach prowadzonych prac powstać mają między innymi 4 skrzyżowania typu rondo, dodatkowe jezdnie dla obsługi terenu przyległego o szerokości 4 m, chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, a także energooszczędne oświetlenie.

Przede wszystkim rozwój

– Jestem przekonana, że dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo i komfort życia w Hrubieszowie znacząco się poprawi. Dodatkowo powstaną nowe tereny inwestycyjne, dzięki czemu Hrubieszów zacznie się rozwijać. A na tym zależy wszystkim – mówi Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa.

W wyniku spotkania dotyczącego planowanego przebiegu tej drogi, w odpowiedzi na głosy mieszkańców biorących udział w konsultacjach, projektanci przygotują wariant uwzględniający zgłoszone uwagi, który będzie kompilacją trzech wcześniejszych propozycji, z nową lokalizacją włączenia do DK nr 74.