Ruszyła budowa odcinka drogi S16 Borki–Mrągowo

2021-08-04-Fot-GDDKiA
Fot. GDDKiA

[2021-08-04] W poniedziałek, 2 sierpnia rozpoczęły się prace budowlane na odcinku drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo. Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, przedsięwzięcie ma uwolnić tę część Mazur od zatorów samochodowych.

Odcinek S16 Borki Wielkie – Mrągowo jest realizowany w systemie „Projektuj i buduj” przez firmę PORR za kwotę 625,9 mln zł. Budowa tego odcinka „szesnastki” ma być gotowa do końca 2023 r. Będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16 i około 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

Przebiegać ma w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

„Szesnastka” to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze miasta województwa (Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iławę i Ostródę) z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg S10, S5, S7, S51 i S61 stworzy w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód – zachód. Budowa dalszego odcinka S16 od Mrągowa do Ełku czeka na wydanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej. Planowany wariant przebiegu tej trasy wzbudza kontrowersje, bo ma prowadzić przez Krainę Wielkich Jezior, czyli obszary cenne krajobrazowo, przyrodniczo i turystycznie.

logo PAP