Ruszyła budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2022-11-25] Rozpoczęły się prace przy budowie odcinka drogi ekspresowej między Chwaszczynem a Żukowem. Trasa połączy się na węźle Chwaszczyno z „ekspresówką” między Gdynią a Bożympolem Wielkim, która wkrótce zostanie oddana do ruchu.

– To historyczna chwila. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to niezwykle ważna inwestycja drogowa w województwie pomorskim. To trasa, która usprawni układ komunikacyjny całego Pomorza Gdańskiego. Umożliwi szybki, regionalny i międzyregionalny tranzyt z ominięciem Trójmiasta. Odciąży istniejący układ drogowy regionu, a tym samym poprawi jego dostępność transportową. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane zwiększy również bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

32 km obwodnicy

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego. Ma wyprowadzić ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6 w kierunku Lęborka, Słupska, Koszalina i Szczecina. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz częściowo odciąży istniejącą obwodnicę Trójmiasta w ciągu drogi ekspresowej S6. Budowa nowej arterii komunikacyjnej została podzielona na dwa odcinki realizacyjne: Chwaszczyno – Żukowo oraz Żukowo – Gdańsk Południe. Nową, dwujezdniową drogą ekspresową S6 Chwaszczyno – Gdańsk Południe (gdzie połączy się z S7 prowadzącą w kierunku Warszawy) pojedziemy w 2025 r. Wartość całej inwestycji to ponad 2 mld zł.

Chwaszczyno – Żukowo

Na 16-kilometrowym odcinku między Chwaszczynem a Żukowem zostanie wybudowany węzeł Miszewo oraz obwód utrzymania drogi. Zostanie także dokończony węzeł Chwaszczyno (na styku z budowaną obecnie Trasą Kaszubską). W ciągu dwujezdniowej, dwupasmowej (z rezerwą pod trzeci pas) drogi ekspresowej zostanie wybudowanych m.in. dwanaście wiaduktów, trzy mosty i cztery estakady oraz kładka dla pieszych. Powstanie również sześć przejść dla zwierząt.

Żukowo – Gdańsk Południe

Jeśli chodzi o odcinek między Żukowem a węzłem Gdańsk Południe GDDKiA czeka na wydanie przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Oczekując na te dokumenty, wykonawca przygotowuje zaplecze budowy. Na działkach, na których jest zgoda właścicieli, prowadzone są ratownicze badania archeologiczne. Oprócz 16 km drogi ekspresowej powstanie także obwodnica Żukowa w ciągu DK20 o długości ponad 6 km, która będzie dwujezdniowa między Glinczem na DK20 a węzłem Żukowo i jednojezdniowa od tego węzła do m. Lniska na DK7.