Remont DK91 w Częstochowie. Zdemontowano kładkę nad „gierkówką”

Wizualizacja węzłów drogowych na DK91, mat. UM Częstochowa

Wizualizacja węzłów drogowych na DK91, mat. UM Częstochowa

[2022-12-05] Kolejny tydzień robót na modernizowanej DK91 w Częstochowie. Trwają prace ziemne i usuwanie starego asfaltu. Likwidowane są kolejne kładki dla pieszych.

To nie tylko prace podziemne i położenie nowej drogi, ale również budowa trzech nowych estakad, sześciu kładek dla pieszych i przebudowa skrzyżowań na trasie inwestycji. Wkrótce wyburzone zostaną opuszczone dwie kamienice przy ulicy Równoległej i stacja benzynowa.

Kładki już nie ma

W nocy 2/3 grudnia zdemontowana została kładka dla pieszych na wysokości ul. Stromej. Trwają prace nad usuwaniem starego asfaltu m.in. na wysokości Centrum Handlowego Jagiellończycy. Intensywne prace wykonawcy prowadzą na odcinku od al. Jana Pawła II do ulicy Krakowskiej. Po zakończeniu prac ziemnych rozpocznie się budowa fundamentów mostu na wysokości ul. Legionów, który wejdzie w skład jednego z trzech dwupoziomowych skrzyżowań.

Kolejne etapy

W następnej kolejności przyjdzie czas rozbiórki pozostałych części istniejących przejść podziemnych, przebudowy sieci ciepłowniczej na wysokości ul. Zamenhofa i ul. Brzozowej w rejonie projektowanego przejścia podziemnego, przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Rejtana, w miejscu starej estakady i przejścia podziemnego przy ul. Brzozowej, budowy mostów nad rzeką Wartą, na skrzyżowaniu z ul. Legionów i na skrzyżowaniu z ulicami Krakowską/Rejtana.

Największa inwestycja

Przebudowa al. Wojska Polskiego to największa i najbardziej kosztowna inwestycja drogowa we współczesnej historii miasta. Całe przedsięwzięcie obejmuje przebudowę 5,5-kilometrowego odcinka al. Wojska Polskiego od węzła z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Rakowską. Każdy pas ruchu będzie miał 3,5 metra szerokości. Powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe, zatoki autobusowe oraz zjazdy do posesji i miejsc postojowych. Przebudowane będą skrzyżowania z drogami poprzecznymi, zbudowany zostanie węzeł drogowy z ul. Rakowską i trzy przejścia podziemne. Projekt przewiduje również rozbiórkę sześciu istniejących kładek dla pieszych i budowę nowych oraz remont trzech mostów i kładki dla pieszych. Będzie zbudowanych pięć nowych mostów.

Infrastruktura okołodrogowa

Do wykonania jest także przebudowa systemu odwodnienia, oświetlenie drogi, kanał technologiczny, ekrany akustyczne oraz przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, czyli urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych.

Koniec w listopadzie 2023

Pierwotnie zakładane koszty inwestycji to ponad 179 mln zł. Przebudowę al. Wojska Polskiego rozpoczęło konsorcjum Drog-Bud, Firesta Fiser i Nowak Mosty. Wiosną tego roku miasto rozwiązało jednak umowę z tym wykonawcą uznając, że nie rokuje on na dokończenie zadania w przewidzianym terminie. Wyłonione w przetargu konsorcjum firm NDI dokończy prace za 359 mln zł. Według założeń nastąpi to na koniec listopada 2023 roku.