Pierwszy obiekt na obwodnicy Praszki oddany do użytku

Obwodnica Praszki, fot. GDDKiA

Obwodnica Praszki, fot. GDDKiA

[2022-12-08] Budowa blisko 13-kilometrowego odcinka obwodnicy Praszki w ciągu DK45 to jedno z zadań realizowanych aktualnie na terenie województwa opolskiego w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Aktualnie zaawansowanie dla tej inwestycji wynosi około 85 proc. Wykonawca zakończył już prace związane z układaniem poszczególnych warstw nawierzchni – wiążącej i ścieralnej na trasie głównej. Widoczne jest już oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na jezdniach dodatkowych i drogach gminnych finalizowane jest układanie warstwy ścieralnej. Trwa montaż elementów infrastruktury, m. in. drogowych barier ochronnych, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych oraz ogrodzeń w ciągu trasy głównej. Prowadzone są prace przy budowie rond, na których częściowo odbywa się już ruch. Drugiego grudnia GDDKiA udostępniła wiadukt w ciągu drogi gminnej między Praszką i Rosochami. Obiekt przeszedł pozytywnie próby obciążeniowe, a wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakres inwestycji

Obwodnica rozpoczyna się przed Gorzowem Śląskim, odchodząc od wspólnego przebiegu DK42 i DK45, następnie omija Gorzów Śląski od strony zachodniej, oraz Praszkę od strony wschodniej i kończy się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, dostosowana do nośności 11.5 t/oś.

Obiekty i ronda

W ramach inwestycji wybudowano dziesięć obiektów inżynierskich, w tym obiekty mostowe nad rzeką Prosną i Wyderką, trzy wiadukty nad budowaną obwodnicą oraz pięć obiektów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy. Zaprojektowane zostały również cztery skrzyżowania w formie ronda w ciągu obwodnicy. Ronda budowane są na jej początku i końcu oraz na przecięciu z obecnym przebiegiem dróg krajowych nr 42 i 45. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich skrzyżowaniach, w obrębie wyspy środkowej został zaprojektowany pierścień o szerokości 1 m, stanowiący rezerwę dla przejazdu samochodów ciężarowych i autobusów.

Korzyści

Nowa trasa przebiegająca z dala od terenów zabudowanych zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi łączącej województwa wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja obwodnicy umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywności gospodarczej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 45 oraz w województwie opolskim. Budowa obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego pozwoli na odciążenie z ruchu tranzytowego istniejących ciągów dróg krajowych nr 42 i 45 w centrum tych miast, dając jednocześnie alternatywę w doborze najdogodniejszej trasy przejazdu dla ruchu lokalnego. Zakończenie inwestycji zaplanowano na drugi kwartał 2023 r.