Przetarg na S19 do granicy ze Słowacją

2021-12-17-Fot-S19

[2021-12-17] GDDKiA skierowała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla–Barwinek (granica państwa). Fragment trasy Via Carpatia prowadzący od Dukli na południe do granicy ze Słowacją w Barwinku to ponad osiemnastokilometrowy odcinek, jeden z trudniejszych pod względem uwarunkowań środowiskowych i geologii.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa, w ciągu której będą biegły po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Zbudowane zostaną również zatoki awaryjne. Na trasie powstanie węzeł drogowy Barwinek, w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. W biegu głównej trasy zaplanowano aż 15 estakad, z których najdłuższa będzie mieć ponad kilometr. Powstanie także dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych i tyle samo przejść dla zwierząt. Wykonawca zamontuje również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, przebuduje kolidujące drogi poprzeczne oraz infrastrukturę techniczną, cieki i urządzenia melioracyjne. Zaplanowane są cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

2021-12-17-Fot-S19-Dukla-Barwinek
Fot. GDDKiA

Rozpoznanie geologiczne

Planowany odcinek ekspresowej S19 przebiega przez obszary o złożonej budowie geologicznej. Rozpoznanie przeprowadzono w czasie przygotowywania koncepcji programowej. Teren przechodzi na przemian przez wzniesienia i doliny, a te w większości są głębokimi jarami z ciekami wodnymi na dnie. Same badania były sporym wyzwaniem, a co za tym idzie, roboty budowlane także będą trudne. Zidentyfikowanych zostało dziewiętnaście obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. Przeprowadzono badania geofizyczne, wiercenia i sondowania, a także wgłębny i powierzchniowy monitoring osuwisk. Wykonano 1640 otworów badawczych o łącznej długości ponad 23 tys. metrów i głębokościach od 3 do 46 m. Prawie osiemset sondowań osiągnęło 4500 m długości, a sondy zagłębiano na 1–22 m.

169 km

Aktualnie oddanych do ruchu jest 67,5 km tej trasy (Lasy Janowskie–Zdziary, Rudnik nad Sanem–Łowisko, Sokołów Małopolski–Rzeszów Południe). W realizacji są odcinki o długości nieco ponad 47 km, przy czym w budowie to Zdziary–Rudnik nad Sanem i Łowisko–Sokołów Małopolski Północ, a w formule „projektuj i buduj” Rzeszów Południe–Babica, Iskrzynia–Miejsce Piastowe oraz Miejsce Piastowe–Dukla. Trwają też przygotowania do budowy fragmentów o łącznej długości prawie 54 km. Na etapie przetargu znajdują się Babica–Jawornik i Dukla–Barwinek, a w fazie koncepcji programowej są trasy Jawornik–Lutcza, Lutcza–Domaradz, Domaradz–Iskrzynia. Na Podkarpaciu S19 będzie miała 169 km długości.

Droga ekspresowa S19 to część międzynarodowej trasy Via Carpatia łączącej Europę Północną i Południową. W Polsce będzie przebiegać przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie Jej długość przekroczy 700 km.