Przegląd maszyn budowlanych. Co warto sprawdzić?

Maszyny budowlane pracują w ekstremalnych warunkach, które przekładają się na żywotność i ogólny stan techniczny sprzętu. Właśnie z tego powodu tak istotne jest dbanie o regularne i prawidłowe działania konserwacyjne. Przeprowadzanie okresowych przeglądów nie tylko zapewni właściwą kondycję danych pojazdów, ale zabezpieczy je również przed wystąpieniem niespodziewanych i kosztownych awarii. Tłumaczymy, na które elementy maszyn budowlanych powinieneś zwrócić szczególną uwagę w przypadku prac serwisowych.

Dlaczego regularne przeglądy maszyn budowlanych są ważne?

Poszczególne elementy i podzespoły maszyn budowlanych ulegają stopniowemu zużyciu – bez względu na to, jak ostrożnych i doświadczonych operatorów zatrudniasz. Z tego powodu poddawanie pojazdów regularnym przeglądom jest po prostu konieczne. W ten sposób szybko wykryjesz wszelkie drobne usterki, które w przyszłości mogłyby przerodzić się w spore uszkodzenia. Nie musimy chyba tłumaczyć, że późniejszy koszt naprawy poważnej awarii z pewnością będzie wyższy niż wykonanie czynności związanych z okresową kontrolą techniczną.

Dbając o systematyczny serwis maszyn budowlanych i drogowych możesz też mieć pewność, że Twoje pojazdy będą zawsze gotowe do pracy. Dzięki temu będziesz mógł zapomnieć o sytuacjach, kiedy niespodziewane usterki uniemożliwiały Ci wykonywanie powierzonych zleceń w wyznaczonym czasie lub przekreślały Twoje szanse na wygranie intratnego przetargu.

Na tym zalety przeglądów technicznych się jednak wcale nie kończą! Nie można bowiem zapomnieć o niższych kosztach eksploatacji, jakimi odznaczają się w pełni sprawne maszyny. Pojazdy utrzymane w należytym stanie pracują po prostu wydajniej, zużywając mniej paliwa oraz materiałów budowlanych (dotyczy to zwłaszcza maszyn drogowych, takich jak np. układarki do mas bitumicznych). Warto dodać, że zadbane sprzęty z udokumentowanymi przeglądami osiągają też wyższą wartość w przypadku sprzedaży.

Jak często należy przeprowadzać przeglądy maszyn budowlanych?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów technicznych zależy od wielu czynników, takich jak m.in. wymagana niezawodność i gotowość do pracy, typ maszyny czy pora roku, w jakiej jest zwyczajowo użytkowana (przykładowo jesienią lub zimą pojazdy są narażone na bardziej ekstremalne warunki pogodowe). Tak dużo zmiennych sprawia, że harmonogram prac konserwacyjnych opiera się na konkretnych okresach (np. raz na pełen rok kalendarzowy) lub zakresach działania maszyny (wyrażanych w roboczogodzinach).

Decyzję o konieczności przeprowadzenia kolejnego przeglądu podejmuje się najczęściej w oparciu o motogodziny. Podstawowy podział zakłada, że mechanicy powinni wykonać konkretne działania serwisowe co 500, 1000 i 2000 motogodzin. Zakres czynności, jakie należy przeprowadzić w czasie takiej wizyty, jest określony w instrukcji obsługi danej maszyny.

Co powinien obejmować przegląd techniczny?

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się tego, jak zadbać o należyty stan techniczny danego pojazdu, to sprawdź jego dokumentację techniczno-ruchową (w skrócie DTR), zwaną również paszportem maszyny. Znajdziesz tam instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną, a także normatywy remontowe i katalog części zamiennych.

W czasie standardowego przeglądu technicznego mechanicy diagnozują wszystkie bieżące problemy danego pojazdu. Jeżeli w czasie kontroli wykryją nadmierne zużycie jakichkolwiek elementów lub podzespołów, to dokonują ich wymiany lub naprawy – wszystkie przeprowadzone czynności powinny być następnie właściwie udokumentowane,  np. w książce przeglądów.

Poza ogólnym badaniem, serwisanci przeprowadzają również prace zgodne z harmonogramem określonym w instrukcji obsługi. Wśród najczęściej wykonywanych czynności należy wymienić m.in.:

  • wymianę olejów, np. silnikowego, przekładniowego, oraz środków smarnych,
  • wymianę płynów hamulcowych i chłodniczych,
  • wymianę filtrów paliwa i powietrza,
  • czyszczenie poszczególnych elementów roboczych,
  • mycie układów smarowania i chłodzenia,
  • określenie kondycji łożysk,
  • pozbywanie się drobnych uszkodzeń oraz ewentualna wymiana danych części,
  • sprawdzanie stanu technicznego gąsienic i elementów wchodzących w ich skład.