Projekt obwodnicy z najdłuższym tunelem w Polsce

Zachodnia obwodnica Szczecina, mat. GDDKiA

Zachodnia obwodnica Szczecina, mat. GDDKiA

[2022-12-02] GDDKiA podpisała dwie umowy na zaprojektowanie zachodniej obwodnicy Szczecina o długości 51,6 km. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że jednym z fragmentów trasy będzie najdłuższy tunel w Polsce, który ma liczyć 5 km.

– Duże inwestycje mają to do siebie, że napędzają gospodarkę regionu, są swoistymi silnikami rozwoju gospodarczego. Taką funkcję będzie pełniła zachodnia obwodnica Szczecina z najdłuższym tunelem w Polsce, którego na pewno przez wiele lat nie zdetronizuje inna inwestycja – mówi minister Adamczyk.

Odciążenie aglomeracji

Zachodnie obejście ma na celu odciążenie aglomeracji szczecińskiej oraz pozwoli na sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu, w tym tranzytowego. Dzięki nowej trasie powstanie także dogodny dojazd do zakładów chemicznych w Policach. Opracowanie projektu budowlanego zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 obejmuje przygotowanie dokumentacji dla odcinków Kołbaskowo – Police i Police – Goleniów.

Dokumentacja za 15 miesięcy

Odcinek Kołbaskowo – Police w 13 miesięcy (za 14,94 mln zł) zaprojektuje konsorcjum firm TPF i Databout. Pierwszy fragment trasy będzie rozpoczynać się w Kołbaskowie (węzeł Szczecin Zachód), następnie obwodnica będzie prowadziła na północ, omijając od zachodu Szczecin. Odcinek ten zakończy się przed węzłem Police. Łączna długość tego fragmentu to 25,5 km. Dla odcinka Police – Goleniów (w tym tunelu pod Odrą) dokumentację projektową za 39,8 mln zł wykona firma Voessing Polska, a termin realizacji prac to 15 miesięcy. Drugi odcinek rozpocznie się od węzła Police, który jest zlokalizowany w pobliżu wylotu z tunelu pod Odrą. Ten odcinek będzie biegł głównie w kierunku wschodnim, przechodząc tunelem pod Odrą i obszarem zakładów chemicznych w Policach. Odcinek o długości 23,4 km zakończy się na węźle Goleniów Północ, który stanowi połączenie dróg ekspresowych S3 i S6. Po opracowaniu projektów planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie pozyskanie nieruchomości pod drogę.

Szczeciński ring

Nowa trasa ma być alternatywą dla obecnego szlaku S3/A6, omijającego Szczecin od południa oraz wschodu, Razem z nim ma utworzyć ring wokół miasta. W listopadzie 2021 r. decyzją ministra infrastruktury przyznano 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla tej inwestycji. Obejmują one również uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę. Budowa zachodniej obwodnicy Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wcześniej droga była planowana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.