Powstanie obwodnica Chełmca

2021-12-23-Fot-GDDKiA
Fot. GDDKiA

[2021-12-23] Za nieco ponad rok kierowcy pojadą nową obwodnicą Chełmca. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Austrii, które w przetargu przedstawiło najtańszą ofertę. Opiewa na 49,7 mln zł.

Przetarg zakłada, że budowa trasy o długości około 1,5 km potrwa 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Jednak do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji nie będzie wliczony okres zimowy, od 1 grudnia do 31 marca. Według zapowiedzi roboty budowlane rozpoczną się po zakończeniu sezonu zimowego.

Nie tylko jezdnia

Wybrana firma będzie miała za zadanie wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP (główna przyspieszona ). Powstaną również cztery obiekty inżynierskie, będą to dwa mosty i dwa wiadukty. Wykonawca przebuduje i rozbuduje drogi poprzeczne wraz z infrastrukturą techniczną. Obwodnica Chełmca będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Droga powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na obecnej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu).

Nie ma przeszkód

Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r., a od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W sierpniu br. wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy tej obwodnicy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wybrany wykonawca nie ma żadnych przeszkód formalnych, by realizować budowę. Obwodnica Chełmca będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Objechać Nowy Sącz

Łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, za którego budowę odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest niezbędny do tego, żeby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjeżdżania do miasta. W 2015 roku zostały oddane do użytku obwodnice północna i zachodnia Nowego Sącza. Pierwsza z nich to dwukilometrowa droga będąca częścią DK28 Zator – Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most. Sześciokilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą DK28.

Logo PAP