Powstaną dwa równoległe mosty przez Brdę

2021-07-07-Fot-UM-Bydgoszcz
Fot. UM Bydgoszcz

[2021-07-07] Firma Trakcja zbuduje dwa mosty przez Brdę w Bydgoszczy, łączące ul. Fordońską i ul. Toruńską, a także zmodernizuje węzeł tramwajowy przy ul. Perłowej. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została podpisana w poniedziałek; jej koszt wyniesie 154 mln zł.

„Kontynuujemy rozbudowę ważnych arterii. Wybraliśmy zadania, które wiążą się z istotnym wzmocnieniem transportu publicznego. Za nami już zakończone prace na ul. Kujawskiej, buspasach. Wszystkie tego typu projekty poddajemy konsultacjom społecznym. W przypadku tej tramwajowej inwestycji mieszkańcy decydowali nawet o lokalizacji. Równocześnie dobudujemy brakujący drugi most drogowy z chodnikami i drogą rowerową. Konstrukcja uwzględnia też zejście w kierunku Brdy, gdzie docelowo powstaną bulwary” – powiedział prezydent miasta Rafał Bruski.

Inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie osiedli Fordon i Bartodzieje z Kapuściskami oraz z terenami inwestycyjnymi z wykorzystaniem tramwajów.

Najważniejszymi elementami przedsięwzięcia będą dwa obiekty mostowe zlokalizowane przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami.

Most tramwajowy o długości ponad 250 m będzie miał konstrukcję stalowo-żelbetową i pięć przęseł. Podobną konstrukcję będzie miała przeprawa dla samochodów jadących z Kapuścisk w stronę Bartodziejów od długości 253 m. Na jezdni wytyczone zostaną dwa pasy ruchu. Po stronie wschodniej zarezerwowano miejsce pod chodnik dla pieszych i drogę rowerową. Most będzie wyposażony w oświetlenie na słupach. Jezdnie od ciągu pieszo-rowerowego oddzieli bariera sprężysta.

Jezdnia na istniejącym moście Kazimierza Wielkiego po zakończeniu inwestycji będzie prowadzić ruch wyłącznie w kierunku Kapuścisk.

Deszczówka z mostów nie trafi bezpośrednio do rzeki. Wody opadowe i roztopowe spływające po jezdni zostaną przechwycone przez żeliwne wpusty mostowe. Następnie woda będzie odprowadzana do dwóch kolektorów zbiorczych zlokalizowanych pod płytą pomostu przechodzących przez przyczółki; kolektory zostaną przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Pod mostami od strony Bartodziejów powstanie droga wewnętrzna i fragment ciągu pieszo-rowerowego prowadzące do planowanych bulwarów na lewym brzegu Brdy.

Wraz z budową nowych mostów, na odcinku około 600 m dwutorowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Perłowej zmodernizowane zostanie torowisko biegnące w kierunku węzła przy ul. Szarych Szeregów. Wymieniona będzie jego podbudowa, tory i słupy trakcyjne. Przebudowane będzie również skrzyżowanie z ul. Toruńską. Wokół niego powstaną między innymi nowe drogi rowerowe. Odnowione zostaną nawierzchnie chodników. Ważnym elementem zmian będzie modernizacja peronów przystankowych.

Nową konstrukcję jezdni i nawierzchnię otrzyma odcinek ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Spokojną do skrzyżowania z ul. Perłową, a także przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła.

Zakończenie inwestycji planowane jest jesienią 2023 r.

logo PAP