Polskie drogowe tunele mają być bezpieczne

Nowoczesne tunele

fot. Pixabay

 

[2023-07-19] Nie jest żadną tajemnicą, że od parametrów drogowych tuneli zależy życie i bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg, a także bezpieczeństwo przewozu towarów.

W związku z tym, Zespół tunelowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wypracował Opis potrzeb i wymagań dla projektowania tuneli drogowych, który od dzisiaj (19 lipca br.), jest publicznie dostępny (m.in. na stronie tej instytucji) i każdy zainteresowany kierowca lub pasażer może się z nim zapoznać. Do końca września br. GDDKiA czeka też na opinie przedstawicieli branży wykonawczej, projektantów i wszystkich innych podmiotów oraz specjalistów, którzy mogą zgłaszać swoje uwagi za pomocą formularza dostępnego na stronie GDDKiA.

Priorytet to bezpieczeństwo

Opis potrzeb i wymagań dla projektowania tuneli drogowych dotyczy m.in. orientacyjnych danych geometrycznych tunelu, uwarunkowań geotechnicznych i hydrogeologicznych, trwałości tunelu jako obiektu inżynierskiego czy wykorzystywanych materiałów. Uwzględnia również m.in. wymagania podstawowe dla budynków technicznych i centrów zarządzania tunelem, kwestie oświetlenia, wentylacji, monitoringu, sterowania ruchem oraz sygnalizacji pożarowej.

Docelowo 17 tuneli

Jak informuje GDDKiA, na drogach krajowych na obszarze Polski ma być docelowo 17 tuneli o łącznej długości ponad 25 km. Cztery są już gotowe, w tym tunel w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, tunel na Zakopiance (oddany do użytku 30 czerwca br.), tunel w Świnoujściu oraz tunel w ciągu drogi ekspresowej S1 w Lalikach (woj. śląskie), z którego kierowcy korzystają od 2010 roku.
Następne siedem krajowych połączeń tunelowych weszło w fazę realizacji, a sześć kolejnych jest w przygotowaniu (w tym najdłuższy 5-kilometrowy tunel na S6 w rejonie Szczecina).
Na obecnym etapie do kategorii tuneli użytkowanych zalicza się cztery tego rodzaju konstrukcje o łącznej długości 6,6 km na odcinkach: S7 Lubień – Rabka-Zdrój (długość: 2085 m), S2 Południowa Obwodnica Warszawy (długość: 2335 m), S1 Szare – Laliki (dł. 678 m), DK93 w Świnoujściu (dł. 1480 m – utrzymywany przez Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Miasta w Świnoujściu).

Co przed nami?

Tunele w budowie (siedem o łącznej długości 7,8 km) to: S3 Bolków – Kamienna Góra – (2300 i 320 m), S1 Przybędza – Milówka (984 i 834 m), S19 Rzeszów – Babica (2250 m), S52 Północna Obwodnica Krakowa (653 i 496 m). A tunele w przygotowaniu (sześć o łącznej długości 11,3 km) to: S6 Zachodnia Obwodnica Szczecina (5000 m), DK79 Zabierzów (317 m), S19 Jawornik – Domaradz (2910 i 960 m), a także S7 Kiełpin – Warszawa (1122 i 1000 m).

Kompetencje Zespołu tunelowego GDDKiA

Dodajmy, że tunele na zasadach zgodnych z ostateczną wersją opisu, będą projektowane przez specjalistyczne biura projektowe i budowane przez wykonawców inwestycji. Natomiast docelowe wymagania względem tych obiektów powinny być przede wszystkim jasne i czytelne, co w efekcie przełoży się na bezpieczne, nowoczesne i wykonane w sposób optymalny tunele drogowe.
Zespół ds. standaryzacji wymagań na etapie projektowania, realizacji, utrzymania i zarządzania tunelami (Zespół tunelowy), został powołany zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 23 czerwca 2021 r. Oprócz kwestii dotyczących wymagań dla projektowania tuneli Zespół zajmuje się również kwestią utrzymania tych obiektów.