Pół miliarda na drogi w siedmiu województwach

2020-05-21-Fot-Pixabay-satynek

Fot. Pixabay/satynek

[2020-05-21] Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji dziewięć programów inwestycji drogowych, związanych m.in. z poprawą bezpieczeństwa i wzmocnieniem nawierzchni, których łączny koszt to prawie 500 mln zł.

Inwestycje będą związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą odwodnienia, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, poprawę oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym.

Prace te będą prowadzone w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim, świętokrzyskim, śląskim i warmińsko–mazurskim.

W województwie dolnośląskim przewidziano budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Melioranckiej 52 we Wrocławiu. Prace obejmą budowę ekranu akustycznego o długości 485 m i wysokości 7 m, w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego autostrady A8 w rejonie posesji zlokalizowanych przy ul. Melioranckiej we Wrocławiu. Termin realizacji to 2020 r.

Zabezpieczenia przeciwhałasowe powstaną także wzdłuż AOW A8 dla posesji przy ul. Żernickiej 152 i 154 we Wrocławiu. Powstanie tam ekran akustyczny o łącznej długości ok. 750 m i wysokości 6 m w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego A8 w rejonie posesji zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Żernickiej. Budowa potrwa do 2021 r.

W województwie mazowieckim zaplanowano budowę ekranów akustycznych w ciągu DK 61 na odcinku od ul. Głównej w m. Stasi Las do skrzyżowania z ul. Karolińską w Serocku. Ekrany o łącznej długości 90 m powstaną w 2021 r. po lewej stronie drogi krajowej nr 61.

Na Mazowszu przewidziano także rozbudowę DK 79 na odc. Magnuszew – Ryczywół. Prace które zaplanowano na lata 2023-2025 obejmą podniesienie nośności nawierzchni DK79 do 11,5 t/oś. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę skrzyżowań, budowę/przebudowę zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo–rowerowych, budowę dróg do obsługi terenów przyległych, systemu odwodnienia oraz oznakowania i urządzeń BRD.

Z kolei w województwie lubelskim planowana jest rozbudowa DK 27 na odc. Żary – Nowogród Bobrzański. Inwestycja obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK27 do 11,5 t/oś oraz budowę obwodnicy m. Bieniów. W ramach zadania wykonana zostanie również m.in. przebudowa skrzyżowań, rozbudowa zatok autobusowych, budowa wiaduktu, kanału technologicznego oraz ścieżki rowerowej. Termin jej realizacji to lata 2024-2029.

W Zachodniopomorskiem planowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Strączno. Zadanie, które będzie realizowane w tym roku, obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 22 na odcinku 1,05 km.

W województwie świętokrzyskim zatwierdzono rozbudowę drogi krajowej nr 79 na odcinku Ożarów – Sobótka. Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni DK79 do 11,5 t/oś, dobudowę opasek zewnętrznych 2×0,5 m, przebudowę przepustów pod drogą główną, przebudowę zatok i chodników, uzupełnienie brakujących chodników, przebudowę skrzyżowania z drogą kolejową (wiadukt). Prace będą prowadzone w latach 2023-2025.

Według planów MI w województwie śląskim zostaną zbudowane zabezpieczenia przeciwhałasowe wzdłuż DK1 w Pszczynie w rejonie ul. Żeglarskiej. Inwestycja – prowadzona w tym i przyszłym roku – obejmuje budowę ekranów akustycznych o długości około 700 m i wysokości około 5,5 m oraz przebudowę ul. Żeglarskiej o długości około 500 m.

W województwie warmińsko-mazurskim przewidziano rozbudowę drogi krajowej nr 15 w miejscowości Rożental. Prace obejmą podniesienie nośności nawierzchni DK15 do 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowania na rondo w km 346+300, likwidację skrzyżowania z drogą powiatową nr 1214N, budowę korpusu drogowego o przekroju jednojezdniowym 1×2, odtworzenie istniejących zatok autobusowych w innej lokalizacji wraz z peronami i dojściami oraz budowę chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia drogowego przeznaczonego dla przejść dla pieszych. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2022-2023.

logo PAP