Podkarpackie. Osiem ofert w przetargu na budowę odcinka S19

2021-09-08-PAP

[2021-09-08] Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica – Jawornik (woj. podkarpackie) – poinformował PAP w środę Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA. Długość tego odcinka, który będzie też częścią Via Carpatia, to 11,6 km.

Rzecznik dodał, że najniższą ofertę na kwotę ponad 1,25 mld zł złożyła firma Intercor.

Pozostałe oferty złożyły: Budimex – ponad 1,4 mld zł; konsorcjum firm Metrostav Infrastructure (lider), Metrostav Polska (partner) – ponad 1,4 mld zł; PORR SA – ponad 1,5 mld zł; konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Acciona Construcción (partner) – ponad 1,6 mld zł; konsorcjum firm Stecol Corporation (lider), Skabud i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI (partnerzy) – ponad 1,7 mld zł; Polaqua – ponad 1,8 mld zł i Strabag – też ponad 1,8 mld zł.

Odcinek będzie miał ok. 11,6 km długości. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Strzyżów-Żarnowa, który zlokalizowany będzie w rejonie miejscowości Strzyżów i Czudec, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

Jak zaznaczył Wysocki, w ramach inwestycji powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. „Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica – Jawornik i Jawornik – Domaradz” – wyjaśnił.

Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Domaradz, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. Jak powiedział Wysocki, w śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca także m.in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik, które powstanie w ramach budowy odcinka Babica-Jawornik.

Wykonawca tego odcinka będzie musiał też wybudować m.in. 7 estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największą estakadę o długości ok. 1,1 km rozpiętą nad doliną na filarach o wysokości ok. 100 m od poziomu terenu. Powstanie również 6 wiaduktów, 3 przejścia dla zwierząt.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica – Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Dlatego już na etapie opracowania koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża.

Jak powiedział Wysocki, teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie rzekami i potokami. „Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych” – dodał.

Na terenie, na którym powstanie odcinek występuje m.in. 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Do tej pory oddano do ruchu ponad 30 km, ponad 64 km jest w realizacji, a ok. 74 w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia. Trasa ta ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Logo PAP