Odrzańska Droga Wodna Malczyc – Lubiąż. Jest projekt uchwały

2020-07-31-Fot-Pixabay-Didgeman

Fot. Pixabay/Didgeman

[2020-07-31] Wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce oraz budowa stopnia wodnego Lubiąż we wsi Gliniany – to zakres programu rozbudowy Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża. Szacowany koszt programu na lata 2020-2028 ponad 1,1 mld zł.

Projekt uchwały opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ws. ustanowienia wieloletniego programu pn. „Rozbudowa i budowa Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża”, opublikowano w czwartek w biuletynie informacji publicznej.

Podkreślono w nim, że aktualne warunki eksploatacyjne dróg wodnych w Polsce, wynikające z ich złego stanu technicznego, są jedną z podstawowych barier rozwoju żeglugi śródlądowej. „Podstawowe znaczenie dla rozwoju transportu śródlądowego ma w szczególności modernizacja szlaków wodnych i dostosowanie ich parametrów do potrzeb nowoczesnej międzynarodowej żeglugi. Przez niedoinwestowaną sieć śródlądowych dróg wodnych Polska hamuje transport śródlądowy z zachodu na południe i wschód Europy” – napisano w projekcie uchwały.

Zwrócono uwagę na doświadczenia takich krajów jak Holandia czy Niemcy, gdzie współpraca tej gałęzi transportu z innymi przewoźnikami jest postrzegana jako element zintegrowanego łańcucha logistycznego.

MGMiŻŚ wskazuje, że do takiego stanu dywersyfikacji w systemie transportowym powinna dążyć również Polska. „Wymaga to kompleksowego i konsekwentnego podejścia, gdyż doprowadzenie dróg wodnych do klas międzynarodowych, możliwe jest do realizacji jedynie poprzez dalszą kaskadyzację zapewniającą stabilne warunki nawigacyjne” – napisano.

W projekcie uchwały podkreślono, że celem programu jest zapewnienie efektywnego i wieloaspektowego wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku od Malczyc do Lubiąża. Jego zakres obejmuje wykonanie prac w cofce stopnia wodnego Malczyce oraz budowę stopnia wodnego Lubiąż na Odrze we wsi Gliniany, co ma przyczynić się do poprawy warunków żeglugowych na 29,5 km ODW.

Program ma przynieść też korzyści w aspektach: gospodarczych, społeczno-ekonomicznych, środowiskowych oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego oraz przyczyni się do ograniczenia występowania zjawiska suszy.

„Środki przyznane w ramach Programu rozwiążą część wieloletnich zaniedbań w sektorze żeglugi śródlądowej, na jednym z kluczowych odcinków dróg wodnych w Polsce. Transport rzeczny, jako najbardziej energooszczędny i przede wszystkim jeden z najbardziej efektywnych ekonomicznie znanych sposobów transportu towarów może uczynić produkty wytworzone w Polsce konkurencyjnymi na rynkach zachodnioeuropejskich poprzez obniżenie kosztów transportu oraz może przyczynić się do ożywienia gospodarczego kraju” – czytamy.

Szacowany koszt programu to ponad 1,1 mld zł, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2028. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał br.

logo PAP