Od czego zależy efektywność działania walca drogowego?

Walce drogowe to maszyny niezbędne do zagęszczania gruntu i asfaltu przy budowie dróg. Ich efektywność ma istotny wpływ na ostateczną jakość wykonywanej nawierzchni drogowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej aspektom, które wpływają na efektywność walca i dowiemy się, w jaki sposób można zadbać o jej poprawę.

Co wpływa na efektywność walca drogowego?

Efektywność pracy walca drogowego zależy od jego masy własnej i siły nacisku na podłoże. Im większa masa walca, tym większe zagęszczenie osiąga. Jednak zbyt duża masa może spowodować nadmierne zagęszczenie lub uszkodzenie podłoża. Poza tym efektywność pracy walca zależy od takich parametrów jak:

  • średnicy wału i szerokości roboczej walca – im większa średnica wału, tym mniejsza siła nacisku na jednostkę powierzchni. Im większa szerokość robocza walca, tym większa powierzchnia zagęszczana w jednym przejeździe.
  • prędkość jazdy – im mniejsza prędkość jazdy, tym dłuższy czas kontaktu i większe zagęszczenie w jednym przejeździe. 
  • liczba przejazdów walca – im większy pożądany stopień zagęszczenia asfaltu, tym więcej przejazdów potrzeba. Jednak zbyt duża liczba przejazdów może spowodować nadmierne zagęszczenie lub uszkodzenie podłoża. 

Na efektywność mają również wpływ warunki atmosferyczne: temperatura, wilgotność warstwy zagęszczanej i podłoża.. Dlatego należy unikać pracy przy wysokich temperaturach i opadach deszczu lub śniegu.

Jak osiągnąć najwyższą efektywność walca drogowego?

Aby osiągnąć najwyższą efektywność walca drogowego, należy przestrzegać kilku zasad:

  • dobierać walec do rodzaju i grubości warstwy zagęszczanej
  • ustalać optymalną prędkość jazdy walca,
  • kontrolować temperaturę i wilgotność warstwy zagęszczanej i podłoża,

Warto również stosować odpowiednie metody pomiarowe stopnia zagęszczenia, takie jak płyta ładunkowa, próbki rdzeniowe lub georadar.