Budowa obwodnicy zachodniej Gliwic zakończy się w ciągu pół roku

Fot-ZDM-Gliwice

Fot. ZDM Gliwice

[2020-05-06] W trzecim kwartale br. planowane jest zakończenie prac na budowie zachodniej obwodnicy Gliwic – podał we wtorek miejscowy magistrat. Dobra pogoda i mały ruch sprzyjają tempu robót: w obrębie skrzyżowań z istniejącymi drogami powinny one zakończyć się w czerwcu.

Chodzi o liczący ponad 3 km fragment lokalnej obwodnicy Gliwic, od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Gliwice mają obwodnicę dla ruchu tranzytowego – w ciągu autostrad A4 i A1 oraz w znacznej części czteropasowej drogi krajowej nr 88. Obwodnica o charakterze lokalnym, wewnątrz obwodnicy tranzytowej, ma być kolejnym elementem nowego układu komunikacyjnego miasta.

Na razie istnieje jeden jej fragment zachodni – na odcinku od drogi nr 88 do ul. Sowińskiego. W 2018 r. powstało też rondo na ul. Bojkowskiej – pierwszy element części południowej. W styczniu 2019 r. rozpoczęły się prace przy budowie odcinka zachodniej obwodnicy o długości 3,4 km. Przebiega on polami w południowo-zachodniej części miasta – między centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik, a dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym.

Ten fragment zachodniej obwodnicy będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Wyjątkiem będą skrzyżowania z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, gdzie przewidziano profil dwujezdniowy. Rozbudowany zostanie 600-metrowy odcinek ul. Rybnickiej – w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z autostradą A4.

Przebudowywane są też fragmenty dróg poprzecznych i powstają nowe skrzyżowania: z ulicami Ku Dołom, ul. Kosów i przedłużeniem ul. Biegusa. Wokół głównej drogi zaplanowano 7,5 km dróg serwisowych i gospodarczych, a także infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

Droga będzie oświetlona i wyposażona w urządzenia ITS (np. tablice zmiennej treści) oraz stację meteorologiczną. Aby chronić korytarz ekologiczny doliny potoku Doa zaprojektowano estakadę składającą się z dwóch przęseł o rozpiętości 32 metrów.

We wtorkowym biuletynie miasto podało, że dwa obiekty mostowe są już gotowe, a jezdnię w dużej części pokryto asfaltem. Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu przyległego do powstającej obwodnicy.

Zgodnie z danymi miasta prace na skrzyżowaniach przy ul. Rybnickiej i Daszyńskiego powinny zakończyć się w czerwcu. Do sierpnia potrwają prace porządkowe, a także zagospodarowanie terenu oraz budowa instalacji oświetlenia i sygnalizacji. Zakończenie prac przy obwodnicy zachodniej zaplanowano w trzecim kwartale.

Wykonawcą jest tam konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM – za kwotę ok. 82,6 mln zł. Miasto otrzymało na tę inwestycję dotację w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych – ze środków na „Infrastrukturę drogową dla miast” dostępnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ).

Fragment od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej będzie w przyszłości częścią drogi krajowej nr 78 Chałupki – Chmielnik. Przejmie ruch i funkcję drogi krajowej z obecnej, silnie obciążonej ruchem trasy wytyczonej przez ścisłe centrum miasta.

Kolejne odcinki obwodnicy poprowadzą od ul. Sowińskiego do Daszyńskiego (umowę na realizację podpisano w październiku ub. roku) oraz od ul. Rybnickiej przez ul. Bojkowską do ul. Pszczyńskiej.

Odcinek od ul. Rybnickiej do Bojkowskiej (2,1 km) wytyczono po południowej stronie ogrodów działkowych przy ul. Rybnickiej i po południowej stronie lotniska aeroklubu – do skrzyżowania z ul. Bojkowską.

Fragment od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej (1,6 km) obejmuje przebudowę 400-metrowego fragmentu ul. Bojkowskiej, budowę nowej drogi (ok. 900 metrów) łączącej ul. Bojkowską z ul. Okrężną po południowej stronie osadników i przebudowę południowej części ul. Okrężnej (ok. 700 metrów). Prace tam też trwają – od ubiegłego roku.

Logo PAP