Apel o pomoc dla firm budowlanych

Fot-Pixabay-kschneider299

Fot. Pixabay/kschneider299

[2020-05-07] Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zwrócił się do samorządów z apelem o rozważenie udzielania zaliczek wykonawcom robót budowlanych. Jego zdaniem ułatwi to przedsiębiorcom funkcjonowanie w okresie pandemii koronawirusa i uchroni firmy przed bankructwem.

Stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim ograniczenia dla wielu firm są powodem problemów, szczególnie finansowych. To z kolei może doprowadzić do bankructw przedsiębiorstw, a w efekcie – do zwolnień pracowników. Dlatego ważne jest wypracowanie efektywnych mechanizmów pomocy obywatelom i przedsiębiorcom, stanowiących kolejne elementy komplementarne do rozwiązań przyjętych przez rząd w ramach pakietu tzw. tarczy antykryzysowej. – W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną administracja publiczna wszystkich szczebli stoi przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest podjęcie szeroko zakrojonych działań mających na celu minimalizację społecznych i ekonomicznych skutków epidemii. Jedną z kwestii, która w ostatnim czasie jest często poruszana w ramach dialogu z przedstawicielami branży budowlanej, jest możliwość wypłacania zaliczek na poczet prac wykonywanych dla jednostek administracji publicznej – wyjaśnił.

Przy obecnym gwałtownym spadku liczby zamówień, wielu przedsiębiorstwom grozi utrata płynności finansowej, a w skrajnej sytuacji – upadek.

– Mając to na uwadze zwróciłem się do samorządowców z województwa łódzkiego z prośbą, aby podczas realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych, a także innych działań finansowanych ze środków własnych i innych źródeł wsparcia, rozważyli możliwość dokonywania wypłaty zaliczek dla wykonawców – powiedział wojewoda.

Wskazał, że udzielanie zaliczek dla wykonawców na poczet wykonania zamówienia uregulowana została w art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bocheński poinformował również, że przekazywanie środków na wypłatę zaliczek w ramach wypłat ze środków Funduszu Dróg Samorządowych będzie odbywało się niezwłocznie po złożeniu zapotrzebowań finansowych. W tym roku w ramach FDS do samorządów z województwa łódzkiego zostanie przekazane blisko 145 mln zł na remonty, przebudowę i budowę dróg lokalnych. Wsparcie uzyska 190 inwestycji (32 powiatowe i 158 gminne), z przeznaczeniem na budowę i remonty 289 km dróg.

Logo PAP