Nowy park przemysłowy na Dolnym Śląsku

2020-07-08-Fot-Pixabay-EFAFLEX_Schnelllauftore

Fot. Pixabay/EFAFLEX_Schnelllauftore

[2020-07-08] Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisały we wtorek umowę inwestycyjną na realizację parku przemysłowego EURO-PARK Ząbkowice. Inwestycja obejmie obszar 125 ha, a nakłady poniesione na nią sięgną 80 mln zł.

Wiceprezes zarządu ARP Paweł Kolczyński przypomniał, że 17 czerwca Agencja Rozwoju Przemysłu i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisały list intencyjny ws. utworzenia EURO – PARK Ząbkowice. – Dwa tygodnie po tym fakcie spotykamy się w Ząbkowicach po to, aby przypieczętować związek pomiędzy ARP-em a KOWR-em i podpisać umowę inwestycyjną. Umowa jest kolejnym krokiem we współpracy, której celem jest utworzenie na terenie Ząbkowic Śląskich parku przemysłowego – mówił.

Od 2005 r. w Kobierzycach wrocławski oddział ARP rozwija olbrzymi teren inwestycyjny, obejmujący 410 ha.

Euro Park Ząbkowice, który będzie działał w formie spółki celowej, będzie wspólnym przedsięwzięciem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który wniesie aportem nieruchomości – 125 ha w Ząbkowicach Śląskich, natomiast Agencja Rozwoju Przemysłu udostępni kapitał niezbędny do przygotowania terenu na potrzeby potencjalnych inwestorów.

– Bardzo ważne jest, że te tereny znajdują się w doskonałym położeniu, jeśli weźmiemy pod uwagę układ komunikacyjny, czyli zarówno linię kolejową, jak i układ drogowy. Wokół Ząbkowic Śląskich docelowo będzie przebiegała S8. Jesteśmy już w toku rozmów z Generalną Dyrekcja Dróg i Autostrad, aby zapewnić bezpośredni zjazd na tereny inwestycyjne Parku. Równie ważna jest S5, która będzie bypassem udrożniającym przejazd przez ten region województwa dolnośląskiego – wskazywał Kolczyński.

Zanim Euro-Parko powstanie potrzebne jest jeszcze uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wycena tych nieruchomości, ale również wszystkie uzgodnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym. W przypadku parków przemysłowych jest to najczęściej perspektywa 10-letnia, bo oznacza inwestycje na budowę dróg i systemu odwodnienia, budowę stacji elektroenergetycznej czy modernizację rowów melioracyjnych. W ciągu najbliższych kilku lat nakłady inwestycyjne w ząbkowicki Euro-Park mają sięgnąć 80 mln zł.

– Liczymy, że dla terenów południowych województwa dolnośląskiego będzie to silny impuls rozwojowy. Widzimy, jak bardzo rozwija się Wrocław i Kobierzyce. Ważne jest, aby równie dynamicznie rozwijały się tereny położone dalej na południe od Wrocławia – podkreślał Kolczyński.

Powstanie Euro Parku powinno towarzyszyć także wyzwanie, jakim będzie znalezienie odpowiedniego inwestora. Na 125 ha może się znaleźć miejsce dla kilku a nawet kilkudziesięciu firm.

logo PAP