Fundusz Dróg Samorządowych. Ile pieniędzy dla poszczególnych województw?

2020-07-09-Pixabay-InstagramFOTOGRAFIN

Fot. Pixabay/InstagramFOTOGRAFIN

[2020-07-09] Minister Infrastruktury wydał dokonał podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021.

Pieniądze z FDS zostaną przeznaczone na dofinansowania budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania. Maksymalne może wynieść do 80p proc. kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2021:

Województwo dolnośląskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego, wyniesie 129 429 324,20 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 52 477 145,42 zł.

Województwo kujawsko-pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, wyniesie 151 959 803,54 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 61 612 132,78 zł.

Województwo lubelskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego, wyniesie 264 527 293,87 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 107 252 644,28 zł.
Województwo lubuskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego, wyniesie 83 188 003,87 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 33 728 592,83 zł.
 

Województwo łódzkie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego, wyniesie 144 282 465,03 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 499 354,34 zł.
Województwo małopolskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 179 352 779,23 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 72 718 620,26 zł.
 

Województwo mazowieckie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego, wyniesie 302 175 445,40 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 122 517 094,86 zł.
 

Województwo opolskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego, wyniesie 57 244 375,36 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 23 209 743,45 zł.
 

Województwo podkarpackie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego, wyniesie 164 225 168,96 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 66 585 127,65 zł.
 

Województwo podlaskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego, wyniesie 199 415 204,18 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 80 852 934,48 zł.
 

Województwo pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego, wyniesie 125 817 989,92 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 51 012 929,21 zł.
 

Województwo śląskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego, wyniesie 140 584 142,97 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 56 999 868,92 zł.
 

Województwo świętokrzyskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego, wyniesie 144 840 886,04 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 725 766,26 zł.
 

Województwo warmińsko-mazurskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego, wyniesie 168 542 871,56 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 68 335 741,03 zł.
 

Województwo wielkopolskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego, wyniesie 228 680 098,96 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 92 718 391,92 zł.
 

Województwo zachodniopomorskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 105 447 998,91 zł;
Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 42 753 912,27 zł.

Źródło: MI

logo PAP