Miesiąc na konsultacje publiczne rządowych programów drogowych

Miesiąc na konsultacje publiczne rządowych programów drogowych
fot. Pixabay/geralt

[2021-08-17] Konsultacje publiczne Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) oraz Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku potrwają do 17 września tego roku – poinformował resort infrastruktury.

W komunikacie przypomniano, że celem Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) jest budowa spójnej sieci dróg krajowych zapewniających efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Planowane jest zwiększenie spójności sieci dróg krajowych klasy A i S poprzez budowę nowych oraz uzupełnienie istniejących odcinków.

Program zakłada skrócenie średniego czasu przejazdu oraz poprawę dostępności komunikacyjnej miast i regionów, a także wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja Programu pozwoli na osiągnięcie docelowego układu sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce.

Na realizację Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) przeznaczono około 292 mld zł.

Z kolei celem Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. jest zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych w zarządzie GDDKiA. Program ten zakłada dostosowanie układu dróg krajowych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t, utrzymanie wymaganego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz intensyfikację działań zmniejszających negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko.

Na realizację Programu Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. przeznaczono ok. 64 mld zł.

logo PAP