Kujawsko-pomorskie. Osiem ofert w przetargu na drugi odcinek S10 Solec – Toruń

2021-09-10-PAP

[2021-09-10] Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiego już odcinka drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń pomiędzy węzłami Solec i Toruń Zachód. To najdłuższy z czterech fragmentów trasy, liczący 21,2 km – poinformowała GDDKiA.

Zadanie obejmuje projekt i budowę odcinka S10 Solec – Toruń Zachód wraz z węzłem Solec i dwoma miejscami obsługi podróżnych (MOP). Zbudowane zostanie również przejście dla dużych zwierząt, obejmujące zarówno nową drogę jak i sąsiadującą linię kolejową. Odcinek kończy się około kilometra przed istniejącym węzłem Toruń – Zachód.

Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) – 426 mln zł, a najwyższą firma Strabag – 520 mln zł.

Zgłoszone oferty zostaną poddane analizie. Kryteria ich oceny to: cena (60 proc.), okres gwarancji jakości (30 proc.) i termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Wcześniej został rozpisany przetarg na odcinek drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Bydgoszcz i Emilianowem długości 8,9 km. Pozostałe odcinki drogi to: Emilianowo – Solec (8 km) i Toruń Zachód – Toruń Południe (12 km).

Dzięki wybudowaniu S10, ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5.

Droga S10 Bydgoszcz – Toruń zostanie zrealizowana jako inwestycja rządowa. Pierwotnie trasa miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ale w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r. Droga S10 to jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym samym w przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy.

Logo PAP