Krok bliżej do umowy na projekt i budowę S10 Solec – Toruń Zachód

S10 Solec Toruń-Zachod
S10 Solec Toruń-Zachod

[2022-03-16] Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oddaliła odwołanie złożone przez jednego z uczestników przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Solec – Toruń Zachód. Tym samym wybór najkorzystniejszej oferty został podtrzymany.

1 lutego ponownie została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację tego 21-kilometrowego odcinka. Zadanie wykona konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner), którego oferta na kwotę 425 869 442,92 zł uzyskała najwyższą ocenę w postępowaniu przetargowym.

Ponowne odwołanie

Z prawa do odwołania ponownie skorzystała firma PORR. Tym razem odwołanie dotyczyło parametrów technicznych jednego z kluczowych obiektów, jaki powstanie na tym odcinku. Chodzi o przejście dla zwierząt nad przyszłą drogą ekspresową i sąsiadującymi z nią torami kolejowymi (między miejscowościami Przyłubie i Cierpice). Rozprawa przed KIO odbyła się 25 lutego br., a 2 marca poznaliśmy wyrok, w którym KIO oddaliła odwołanie firmy PORR.

Kolejne kroki

W ciągu dwóch tygodni GDDKiA uzyska pełne pisemne uzasadnienie wyroku. Przed podpisaniem umowy z konsorcjum Kobylarnia i Mirbud dyrekcję czeka jeszcze rutynowa kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i przedstawienie gwarancji należytego wykonania umowy. Zgodnie z harmonogramem, całą drogą ekspresową S10 Bydgoszcz – Toruń, o łącznej długości 50 km, pojedziemy w 2026 roku.