Kraków zgłosił trzy projekty do rządowego programu Kolej Plus

2020-09-11-Fot-Pixabay-Fotoworkshop4You

Fot. Pixabay/Fotoworkshop4You

[2020-09-11] Trzy projekty w zakresie punktowej infrastruktury kolejowej zgłosił Kraków do rządowego programu Kolej Plus. To budowy: węzła komunikacyjnego Kraków Lubocza, kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji Kraków Bonarka, przystanku kolejowego Kraków Piastów.

W ramach budowy węzła komunikacyjnego w rejonie przystanku kolejowego Kraków Lubocza planowane jest skomunikowanie tego przystanku z parkingiem typu Park&Ride i komunikacją tramwajową. Z kolei budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji Kraków Bonarka umożliwi połączenie peronu kolejowego tej stacji z przystankami komunikacji zbiorowej, a budowa kolejowego przystanku Kraków Piastów umożliwi korzystanie z kolei aglomeracyjnej mieszkańcom tej części Nowej Huty.

Dzięki realizowanemu pod auspicjami Ministerstwa Infrastruktury Programowi Kolej Plus, wartemu 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców.

Kolej Plus zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje mają być sfinansowane w 85 proc. ze środków Programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Realizację Programu Kolej Plus zaplanowano do 2028 r.

Realizatorem programu będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Działania mają prowadzić samorządy, łączące się w zależności od przebiegu inwestycji w większe grupy, we współpracy z PLK.

Do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus zgłoszono z całego kraju blisko 100 wniosków. Najwięcej – 19 – nadesłano ze Śląska.

logo PAP