Kolejne stacje ładowania elektryków staną przy autostradach

2021-06-14-Pixabay-stux
Fot. Pixabay/stux

[2021-06-14] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych na kolejnych 28 Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) typu I – poinformowała GDDKiA.

Nowe stacje powstaną m.in. przy autostradach A1, A2 i A4 oraz przy drogach ekspresowych S3, S7 i S8. Uruchomienie stacji ładowania planowane jest na drugą połowę 2022 roku.

Jak informuje GDDKiA przedmiotem podpisanych umów jest dzierżawa fragmentów nieruchomości przeznaczonych pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli ich operatora oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji.

Każda ze stacji powinna posiadać min. dwa punkty ładowania, każdy o mocy nie mniejszej niż 50 kW. Docelowa moc stacji pozostaje do decyzji dzierżawcy.

W ramach dziesięciu umów podpisanych z konsorcjum firm Ekoen (lider) oraz Ekoenergetyka – Polska (partner) powstaną stacje ładowania na 18 MOP-ach. Z kolei sześć umów na budowę stacji na kolejnych dziesięciu MOP podpisano z firmą Greenway Polska.

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych działają obecnie na 20 MOP-ach, z czego sześć na MOP kategorii I, ulokowanych przy autostradach i drogach ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA. W realizacji są punkty ładowania pojazdów elektrycznych na kolejnych 21 MOP-ach kategorii I. Z większości z nich użytkownicy pojazdów elektrycznych będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku, po zakończeniu budowy i pomyślnych odbiorach przez Urząd Dozoru Technicznego.

GDDKiA podkreśla, że niezależnie od stacji ładowania na MOP-ach kat. I, sieć punktów ładowania jest rozwijana również przez koncerny paliwowe, które dzierżawią MOP-y kat. II i III.

Budowane przy drogach szybkiego ruchu MOP-y zostały podzielone przez GDDKiA na trzy kategorie. MOP-y pierwszej, podstawowej kategorii, są wyposażone w parkingi i toalety. MOP-y wyższej kategorii II zarządzane są przez dzierżawców. Na nich kierowcy mogą zatankować paliwo i skorzystać z obiektów gastronomicznych. MOP-y najwyższej kategorii III, również zarządzane są przez prywatne podmioty i dodatkowo mogą posiadać hotele.

logo PAP