Zakończony przetarg na kolejne odcinki S5

Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-04-20] Zakończyła się procedura przetargowa na dokończenie dwóch odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim – Nowe Marzy – Świecie Południe i Świecie Południe – Bydgoszcz Północ.

Po przedstawieniu przez wykonawców i zatwierdzeniu gwarancji należytego wykonania robót, będzie możliwe podpisanie umów na oba odcinki S5.

Na początku marca zostali wyłonieni wykonawcy: 23,3-kilomtrowego odcinka Nowe Marzy – Świecie Południe (Dworzysko) – firma Budimex, a odcinka Świecie Południe – Bydgoszcz Północ długości 22,4 km – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner). Koszt pierwszej inwestycji to 566 mln zł, a drugiej – 583 mln zł.

Wykonawców wyłoniono po tym, jak Ministerstwo Infrastruktury podpisało aneksy do programów inwestycyjnych, zwiększające finansowanie budowy obu odcinków o 286 mln zł, bowiem złożone oferty przewyższały pierwotne kwoty, które GDDKiA chciała przeznaczyć na ten cel.

Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), węzły drogowe, a także przebudują lub zbudują inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Na odcinku Nowe Marzy – Świecie Południe zostaną zbudowane węzły: Sartowice, Świecie Północ, Świecie Zachód i Świecie Południe, a na odcinku Świecie Południe – Bydgoszcz Północ powstaną węzły: Gruczno, Pruszcz, Trzeciewiec i Bydgoszcz Północ.

W czerwcu 2019 r. GDDKiA odstąpiła od umów z firmą Impresa Pizzarotti po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z umową realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5 Nowe Marzy – Świecie Południe, Świecie Południe – Bydgoszcz Północ i Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ. W sierpniu 2019 r. ogłoszono przetargi.

GDDKiA 13 marca podpisała umowę na dokończenie prac budowlanych na liczącym 9,7 km odcinku drogi ekspresowej Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – Szubin Północ z konsorcjum PBDiM Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner). Inwestycja będzie kosztować 359 mln zł.

W województwie kujawsko-pomorskim droga ekspresowa S5 będzie mieć łącznie 130 km długości, a jej budowa została podzielona na siedem odcinków.

Pod koniec ubiegłego roku otwarto dwa fragmenty – od granicy z województwem wielkopolskim do Żnina Północ (Jaroszewo) oraz między węzłami Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) – Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Trwają prace budowlane na odcinkach Żnin Północ – Szubin Północ oraz Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) – Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn). Zakończenie prac na obu odcinkach jest planowane w tym roku.

Logo PAP