Trzy obwodnice powstaną w warmińsko-mazurskim

Fot-Pixabay-Bru-nO

Fot. Pixabay/Bru-nO

[2020-04-17] Minister Infrastruktury zatwierdził programy inwestycji dla trzech obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim. Są to obwodnice w ciągu drogi krajowej nr 51 dla Olsztyna i Dywit oraz Smolajn, a także obwodnice Gąsek.

Wszystkie zatwierdzone inwestycje zawarte są w „Programie budowy 100 obwodnic”. W ramach tych inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości prawie 25 km.

Najdłuższa z planowanych inwestycji to obwodnica Olsztyna i Dywit, która ma mieć ok. 20 km. – Jest to konieczna inwestycja, bo mamy południową obwodnicę, ale by wyprowadzić z miasta tiry musimy mieć też północną nitkę – powiedział PAP prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który ma nadzieję, że prace nad planowaniem północnej obwodnicy rozpoczną się jak najszybciej i, w przeciwieństwie do lat minionych, nie zostaną zablokowane przez mieszkańców.

Przebieg północnej obwodnicy Olsztyna nie jest jeszcze znany. Huptyś podał, że będzie to „północno-wschodnie lub północno-zachodnie obejście aglomeracji olsztyńskiej, w zależności od wariantu przebiegu, który zostanie wybrany”. Dodał, że uzyskanie decyzji środowiskowej jest planowane w drugiej połowie 2023 r., natomiast ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zaplanowano na 2025 r.

Obwodnica Smolajn, podobnie jak obwodnica Dywit i Olsztyna, ma powstać w ciągu drogi 51, która prowadzi do przejścia granicznego z Rosją w Bezledach. Ta obwodnica ma mieć 1,6 km długości i od strony południowo-wschodniej ma ominąć domy stojące obecnie przy tej trasie. Prace przygotowawcze dla tej inwestycji są już prowadzone i w pierwszej połowie 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. – Przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku – zapewnił Huptyś.

Obwodnica Gąsek powstanie w ciągu drogi krajowej 65 i ma mieć długość 3,1 km. Ominie tę miejscowość po południowo-wschodniej stronie. Prace przygotowawcze dla tej inwestycji są już prowadzone. W drugiej połowie 2020 r. planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy jest planowane w 2021 r.

Szczegółów dotyczących budowy obwodnic Pisza i Szczytna dotąd nie podano.

W sumie w woj. warmińsko-mazurskim w ramach „Programu budowy 100 obwodnic” ma być zrealizowanych pięć inwestycji.

Rządowy program zakłada, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszty zostały oszacowane na blisko 28 mld zł. Ich budowa ma zostać sfinansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Logo PAP