Kolejne kilometry S1

2021-12-03-Fot-GDDKiA
Fot. GDDKiA

[2021-12-03] Śląsk. 30 km w realizacji, kolejnych 10 z wykonawcą. Jest umowa na realizację odcinka pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim oraz obwodnicą Bierunia. Trasa Mysłowice– Bielsko-Biała coraz bliżej.

Podpisana właśnie umowa dotyczy drogi S1 Bieruń–Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Drogowcy zbudują fragment trasy ekspresowej o długości ok. 3 km, odcinek drogi głównej ruchu przyspieszonego o długości ok. 2 km oraz dojazd z miasta do węzła Bieruń, którego długość to także około 2 km. Wykonawca zobowiązuje się również do budowy samego węzła Bieruń, a także pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44 (DK44). Wartość umowy to ponad 212 mln zł.

S1 Mysłowice-Bieruń

Do Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) trafiła już dokumentacja przetargowa dla odcinka Mysłowice–Bieruń. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kontroli prezesa UZP, do podpisania umowy mogłoby dojść na początku przyszłego roku. Tym samym wszystkie cztery odcinki od Mysłowic do Bielska-Białej o długości ponad 40 km weszłyby w etap realizacji. Wykonawcą drogi S1 na odcinku Mysłowice–Bieruń został Budimex. Koszt budowy trasy firma wyceniła na 489 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa MOP-y: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

S1 Oświęcim–Dankowice

Kończy się już etap projektowania odcinka pomiędzy węzłami Oświęcim a Dankowicami, którego długość wynosi około 15,2 km. Całkowity koszt budowy wynosi prawie 990 mln zł. Zakończenie robót planowane jest na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice–Bielsko-Biała

Podobnie jak z w/w odcinkiem, tutaj także kończy się etap projektowania. Długość tego odcinka wynosi prawie 12 km. Całkowity koszt budowy wynosi niespełna 587 mln zł. Prace zakończą się w IV kwartale 2023 r.

Planowane terminy zakończenia poszczególnych odcinków:
• Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła): marzec/kwiecień 2025 r.
• Węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia: grudzień 2024 r. W 2023 droga ma być udostępniona dla ruchu 1×1.
• Węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice: sierpień 2023 r.
• Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem): listopad 2023 r.