KIO unieważniła wybór firmy ZUE w przetargu na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie

2020-10-02-Fot-unsplash-alwin-kroon

Fot. unsplash/alwin-kroon

[2020-10-02] Krajowa Izba Odwoławcza nakazała gminie Olsztyn unieważnić wybór firmy ZUE na wykonawcę rozbudowy linii tramwajowej. Wybór ZUE zaskarżyło do KIO konsorcjum firm Polimex i Trakcja, które uznały, że firma nieprawidłowo opisała prace budowlane – podał urząd miasta w Olsztynie

Przetarg dotyczył wyboru wykonawcy rozbudowy trakcji tramwajowej w Olsztynie. Stanęło do niego siedmiu oferentów. Jak przypomniał w komunikacie w środę, 30 września urząd miasta w Olsztynie, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła krakowska grupa ZUE S.A., która zadeklarowała, że jest w stanie przeprowadzić inwestycję za około 382,2 mln zł.

Po sprawdzeniu ofert i weryfikacji dokumentów zamawiający rozstrzygnął przetarg i jako wykonawcę wskazał firmę ZUE. Od tej decyzji odwołanie złożyło konsorcjum firm Polimex i Trakcja. Jako podstawę wskazano m.in. nieprawidłowe opisanie robót i przez to niespełnienie wymogu odpowiedniego doświadczenia w realizacji obiektów mostowych. Według informacji, które dotarły do Urzędu Miasta Olsztyna, KIO przychyliło się do zarzutu wprowadzenia zamawiającego w błąd i wykluczyło krakowską firmę ZUE z postępowania przetargowego.

Zarząd ZUE podał w komunikacie w środę, że po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia do wyroku KIO rozważy podjęcie stosownych kroków prawnych w celu jego zaskarżenia.

„Na razie o decyzji KIO wiemy jedynie nieformalnie. Czekamy na pismo z decyzją oraz jej uzasadnienie, co odpowiednio pozwoli wdrożyć postanowienia. Proceduralnie jesteśmy do tego przygotowani, gdyż w części zasadność odwołania została uznana przez zamawiającego i takie też stanowisko reprezentowane było przed KIO” – poinformował Andrzej Karwowski – kierownik jednostki realizującej projekt tramwajowy.

Dodał, że firma opisała roboty w sposób spełniający postawiony warunek i załączyła dowody z których to wynikało. Z dokumentów z innej inwestycji przedstawionych przez firmę ZUE na etapie wyboru wynikało, że doświadczenie ZUE spełnia warunki, które zawarliśmy w przetargu. Rozstrzygnięcie KIO wskazuje czynności konieczne do powtórzenia w celu wyboru innego wykonawcy- wskazał Karwowski.

Aby to zrobić komisja musi najpierw unieważnić wybór ZUE, mimo najkorzystniejszej oferty. Następnie wykluczyć tego wykonawcę z postępowania i ponownie przeliczyć punkty rankingowe bez oferty krakowskiej firmy. Kolejnym krokiem będzie ponowione wskazanie najkorzystniejszej oferty i wniosek do wykonawcy o złożenie dokumentów, które potwierdzą jego odpowiednie doświadczenie i przygotowanie oraz zdolność do wykonania zamówienia- wyjaśnił.

Mieszkańcy Olsztyna od 2015 r. mogą korzystać z trzech linii tramwajowych, łączących osiedle Jaroty i campus uniwersytecki ze śródmieściem i dworcem.

Nowa, dwutorowa linia tramwajowa ma rozpocząć swój bieg na ul. Wilczyńskiego, w rejonie istniejącej pętli autobusowej na osiedlu Pieczewo. Od krańcówki linia będzie przebiegać środkiem ulic Wilczyńskiego i Krasickiego. Dalej, linia będzie przebiegać do centrum miasta do alei Piłsudskiego. Przebudowanych zostanie wiele skrzyżowań, powstaną nowe chodniki i trasy rowerowe.

Przy takich inwestycjach na pewno będą potrzebne koparki kołowe a może i koparki gąsienicowe. Mamy takie maszyny, które są zarówno w ofercie wynajmu jak i sprzedaży.