Jest wykonawca węzła Sianów Zachód S6

2021-12-10-Fot-wezel

[2021-12-10] W przetargu na budowę węzła Sianów Zachód na obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 wybrano najkorzystniejszą ofertę. Jak informuje szczeciński oddział GDDKiA, zadanie ma realizować konsorcjum firm Polbud-Pomorze i Colas Polska.

Oferta konsorcjum otrzymała maksymalną liczbę punktów przyznawanych za cenę, okres gwarancji, jakości oraz termin realizacji kontraktu. Zakłada realizację zadania za kwotę 22,3 mln zł i skrócenie terminu budowy węzła do 9 miesięcy. Spółka Strabag, której oferta nie została wybrana, chciała budować za kwotę 24 mln zł. GDDKiA poczeka teraz na ewentualne odwołania, ale budowa powinna ruszyć wczesną wiosną przyszłego roku.

S6 połączy się z DK6

Nowy węzeł połączy drogę ekspresową S6 z drogą wojewódzką nr 203 Koszalin – Darłowo oraz drogą krajową nr 6. Znajduje się na brakującym odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa, gdzie od sierpnia prowadzone są roboty związane z dokończeniem obwodnicy.

Dwa ronda i cztery łącznice

Zadanie obejmuje budowę dwóch rond i czterech łącznic z S6. Przebudowany zostanie także 960-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 203 oraz około 210-metrowy drogi krajowej nr 6. Wykonane zostaną prace związane z budową kanału technologicznego, ekranów akustycznych i oświetleniem drogowym. Przebudowana będzie istniejąca kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz wodociągowa.

Logo PAP