Gliwice wydadzą na inwestycje ponad pół miliarda złotych

2021-01-08-Fot-Pixabay-MonikaP

Fot. Pixabay/MonikaP

[2021-01-08] Blisko 550 mln zł przeznaczy w tym roku samorząd Gliwic na inwestycje, w tym blisko 160 mln zł na budowę centrum przesiadkowego. Prognoza dochodów miasta wynosi ok. 1,5 mld zł, a wydatki zaplanowano na poziomie ponad 1,8 mld zł. Deficyt budżetowy ma zbliżyć się do 330 mln zł.

Jak wynika z prezentacji tegorocznego budżetu Gliwic, zamieszczonej w czwartek późnym popołudniem w biuletynie lokalnego samorządu, jego władze nie ograniczają wydatków inwestycyjnych, zwiększając je wobec 2020 r. Ma to być element walki ze skutkami kryzysu wywołanego COVID-19, w której publiczne inwestycje mogą być podporą dla lokalnych firm i ratować zagrożone miejsca pracy.

Przedstawiciele miasta akcentują, że dysponuje ono nadwyżką budżetową, która pozwoliła, by cięcia wydatków w 2021 r. były jak najmniej dotkliwe. Ich zdaniem dla stabilności budżetu nie ma większego znaczenia deficyt na poziomie 327,8 mln zł, który zostanie pokryty głównie kredytami i wolnymi środkami, lecz zestawienie dochodów z wydatkami bieżącymi, w którym „plus” wynosi 110 mln zł.

Pula zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w budżecie Gliwic na 2021 r. to 546,6 mln zł, co wraz z rezerwami celowymi stanowi ponad 89 proc. wydatków majątkowych. Na realizację projektów unijnych przypada ok. 212,1 mln zł. Inwestycje związane z transportem pochłoną 253,3 mln zł, w tym 157,2 mln zł – zakontraktowana pod koniec ub. roku budowa centrum przesiadkowego na terenie przylegającym od północy do dworca kolejowego.

Łącznie 94,6 mln zł pochłonie budowa i przebudowa dróg. 23 mln zł miasto zamierza wydać na budowę odcinka zachodniej obwodnicy – od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego, 8,2 mln zł na połączenie ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską, 6,7 mln zł na budowę mostu w ciągu ul. Ziemięcickiej oraz 6 mln zł na przebudowę ul. Jagiellońskiej i ul. Zabrskiej.

Łącznie 107,2 mln zł ma trafić na gospodarkę mieszkaniową, w tym 41,5 mln zł na modernizacje obiektów z tzw. zasobu komunalnego i 13,5 mln zł na prace w budynkach komunalnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 12 mln zł ma trafić na inwestycje mieszkaniowe między ul. Dworską i Zbożową, a 4,6 mln zł – pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną. 11,4 mln zł zaplanowano na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Ponadto, ok. 54,2 mln zł założono na inwestycje w sferze oświaty i wychowania, a 82 mln zł – w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Na II etap projektu rozbudowy systemu gospodarowania wodami opadowymi przeznaczono 35,2 mln zł, a na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 10 mln zł. Na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii przez mieszkańców skierowano 8,5 mln zł.

W zakresie ochrony zdrowia (łącznie ok. 9,6 mln zł) do najistotniejszych zadań należy przygotowywana budowa nowego szpitala miejskiego. Samorząd miasta wesprze też milionową dotacją modernizację obiektów Hospicjum Miłosierdzia Bożego.

Ponad 56,6 proc. przewidywanych dochodów budżetowych Gliwic mają stanowić dochody własne (838 mln zł).

Miasto wyliczyło, że uzupełni różnicę między subwencją oświatową a zadaniami z zakresu edukacji środkami własnymi na poziomie 128,5 mln zł. Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oszacowano na 9,5 mln zł. Na nadzwyczajne wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego zaplanowano w Gliwicach 2 mln zł, a na rezerwę na zarządzanie kryzysowe – 4 mln zł.