Gostyń. Budowa obwodnicy rusza za kilka dni

Fot. Depositphotos
Fot. Depositphotos

[2022-02-07] Inwestor, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich około 10 miesięcy czekał na decyzję ZRID, którą wydać musiał wielkopolski urząd wojewódzki. To kluczowa decyzja, bez której nie ma szansy rozpoczęcia budowy drogi. Decyzja ZRID dla inwestora oznacza pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 31 stycznia.

Decyzja o zezwoleniu na budowę obwodnicy, która będzie biegła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Zamyka to definitywnie etap planistyczny i wykonawca może rozpocząć prace budowlane. Oznacza to, że niebawem samorząd województwa wielkopolskiego rozpocznie realizację głównego odcinka nowej drogi.

Dwa systemy budowy

Drogę buduje spółka Strabag. Obwodnica powstaje w dwóch systemach, główny odcinek obwodnicy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu komunikacyjnego w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje (w tym wyczekiwany ZRID), a dopiero potem przystąpić do budowy.

Ruszają w czwartek

Firma Strabag krótko po decyzji wojewody podała, że w czwartek 10 lutego rozpoczną się prace przy budowie obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434. Łączna długość nowej szosy wyniesie 8,4 km (wraz z gotową już drogą łączącą). Początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo. Zadanie jest realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 117,5 mln zł, w tym 85,2 mln zł to udział UE. Termin zakończenia inwestycji przewidziano w 2023 roku.