GDDKiA złożyła wniosek o decyzję środowiskową dla odcinka S11

2021-06-01-Fot-GDDKiA
Fot. GDDKiA

[2021-06-01] Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu trafił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kępno złożony przez GDDKiA.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA podała, że decyzja ta ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej.

„Spodziewany termin uzyskania DŚU to I kwartał 2022 r. Dalszy etap prac przygotowawczych to opracowanie Koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu przebiegu S11. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można będzie rozpocząć etap opracowania projektu budowlanego. Później pozostanie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz realizacja drogi w terenie” – zaznaczyła.

Cieślak przypomniała, że projektowana S11 stanowi fragment trasy łączącej Katowice z Poznaniem, jak również „element ważnego w skali kraju połączenia drogowego, w tym o znaczeniu obronnym. Zapewnia bowiem dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku”.

Postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj GDDKiA planuje ogłosić w II połowie 2023.r. Roboty realizowane mają być w latach 2025–2027. Budowa drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno została ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023; z perspektywą do 2025 r.

logo PAP