GDDKiA zapowiada budowę ponad 2800 km dróg

2021-06-27-Fot-Pixabay-jingoba
Fot. Pixabay/jingoba

[2021-06-27] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje inwestycje drogowe, których długość przekracza 2800 km, na co składa się 187 zadań – poinformowała w czwartek GDDKiA.

Jak wyjaśnia w komunikacie GDDKiA na etapie przygotowania jest 101 zadań o długości blisko 2060 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz 86 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o długości ok. 747 km. – Trwają intensywne prace przygotowawcze dla inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic. Ruszają też kolejne. Od początku tego roku podpisaliśmy już trzydzieści jeden umów na przygotowanie zadań o długości ok. 436 km i wartości niemal 130 mln zł – powiedział, cytowany w komunikacie, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

GDDKiA zaznacza, że bez prac nad studiami korytarzowymi, studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi, koncepcjami programowymi czy projektami budowlanymi, etap realizacji inwestycji nigdy by nie ruszył. Zaznaczono, że prace nad przygotowaniem inwestycji drogowej to proces wieloetapowy i złożony. Wymaga on ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. – Zaczynamy od studium korytarzowego, w trakcie którego ustalamy możliwe korytarze drogi i analizujemy, gdzie i dlaczego będziemy ją budować. Określamy też, gdzie na pewno nie możemy budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne. Na kolejnych etapach przygotowania inwestycji przechodzimy do bardziej szczegółowych rozwiązań, wskazywania optymalnych wariantów przebiegu drogi i uzyskiwania decyzji administracyjnych – wskazuje GDDKiA.

logo PAP