Dotacje na inwestycje dla 18 gmin popegeerowskich

2021-06-24-Fot-Pixabay-kschneider2991
Fot. Pixabay/kschneider2991

[2021-06-24] 18 gmin w woj. lubelskim otrzymało dofinansowanie do różnych inwestycji z Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich. Województwo lubelskie otrzymało na ten cel ponad 11 mln zł.

– Są to różnorodne inwestycje, tutaj nie było żadnych ograniczeń – może to być infrastruktura drogowa czy inwestycje wodno-kanalizacyjne – powiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka, który w środę w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przekazał samorządowcom promesy na dotacje. Dodał, że z ponad 300 wniosków, pozytywnie zostało rozpatrzonych 18.

Jak tłumaczył wojewoda, program ma na celu wsparcie tych gmin, gdzie dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne i gdzie warunki życiowe mieszkańców pogorszyły się. – Jest to adresowane przede wszystkim do tych gmin, gdzie jest najmniejszy dochód na mieszkańca i gdzie te szkody były największe. Jednym z kryteriów była też wielkość tego PGR-u – zaznaczył Sprawka.

Wsparcie z programu w woj. lubelskim otrzymało 18 gmin – wśród nich gmina Adamów, na terenie której w miejscowości Gułów funkcjonował kiedyś PGR. Wójt gminy Adamów Karol Ponikowski powiedział, że dzięki otrzymanej dotacji rozpocznie się budowa kanalizacji na terenie Gułowa, gdzie mieszka około 500 mieszkańców.

Gmina otrzymała na ten cel 400 tys. zł dofinansowania. – Nie zapewni to finasowania całej inwestycji, na to potrzeba 2,5 mln zł, ale dzięki dotacji rozpoczniemy ten pierwszy etap prac, który pochłonie około pół miliona zł – dodał Ponikowski.

2,5 mln zł dotacji otrzymała gmina Niemce na budowę kompleksu szkolno-sportowego w Nasutowie. Wójt gminy Niemce Krzysztof Urbaś powiedział, że wartość inwestycji szacowna jest na ponad 5 mln zł. – W budżecie nie mamy na tę chwilę takich środków, ale jeśli wszystko się dobrze ułoży, to zaczniemy (inwestycję-PAP) jeszcze w tym roku – zaznaczył.

Urbaś powiedział, że szkoła w Nasutowie, w której uczy się około setki uczniów, mieści się w zabytkowym, starym budynku. – Trudno tam cokolwiek modernizować. Obok tego budynku, z łącznikiem, powstanie nowy budynek szkolny z dużą salą sportową – dodał wójt.

W gminie Wohyń za pozyskaną dotację w wysokości 320 tys. mają być wyremontowane drogi w miejscowości Planta. – To miejscowość na obrzeżach naszej gminy. Przez wiele lat borykała się z bardzo dużymi trudnościami komunikacyjnymi. W Plancie do dziś mieszkają osoby, które pracowały kiedyś w PGR i one na co dzień potrzebują dojechać do lekarza, do urzędu czy do kościoła – powiedział wójt gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz.

Dodał, że łączny koszt planowanej przebudowy centrum miejscowości Planta wraz z najważniejszymi drogami powinien zamknąć się kwotą 400 tys. zł. – Te pieniądze z rządowego programu są bardzo potrzebne – dodał.

Wojewoda lubelski podpisał w środę także umowy z samorządowcami na dofinasowanie kolejnych inwestycji na drogach lokalnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacje otrzymały dwa powiaty – na łączną kwotę blisko 3,2 mln zł – oraz osiem gmin, na ponad 5 mln zł. Chodzi o inwestycje z listy rezerwowej. – Pojawiają się oszczędności poprzetargowe i kolejne wnioski z listy rezerwowej są uwzględniane – powiedział Sprawka.

Województwo lubelskie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymało 289 mln 671 tys. zł na remont i budowę nowych dróg lokalnych. Blisko 191 mln zł trafi do powiatów, a 98,7 mln zł – do gmin.

logo PAP