GDDKiA wyłoniła wykonawcę obwodnicy Chełmca

2021-09-28-Fot-Pixabay-Free-Photos
Fot. Pixabay/Free-Photos

[2021-09-30] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała w przetargu firmę, która wybuduje obwodnicę Chełmca k. Nowego Sącza (Małopolskie) w ciągu drogi krajowej nr 28. Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo Banimex za ponad 57,5 mln zł.

Oferta zakłada, że budowa trasy o długości około 1,5 km potrwa 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji nie będzie wliczony okres zimowy, od 1 grudnia do 31 marca.

Jak poinformowała w Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pozostałych pięciu wykonawców, którzy brali udział w przetargu, mogą się odwoływać od decyzji komisji przetargowej do 5 października 2021 r.

„Jeżeli nie będzie odwołań podpisana zostanie umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Banimex” – zaznaczyła.

Wybrana w przetargu firma będzie miała za zadanie wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej główna przyspieszona (GP) wraz z budową obiektów inżynierskich (dwa mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Obwodnica Chełmca o długości ok. 1,4 km będzie fragmentem drogi krajowej nr 28 i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Droga powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu).

Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023. Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r., a od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W sierpniu br. wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy tej obwodnicy. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwodnica Chełmca będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Łącznik obwodnicy północnej i zachodniej, za którego budowę odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jest niezbędny do tego, żeby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjeżdżania do miasta.

W 2015 r. zostały oddane do użytku obwodnice północna i zachodnia Nowego Sącza. Pierwsza z nich to dwukilometrowa droga będąca częścią DK28 Zator-Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most. 6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą DK28.

Logo PAP