Dwa lata potrwa przebudowa drogi Podwarpie–Dąbrowa Górnicza

2021-09-29-Fot-UM-Dabrowa-Gornicza
Fot. UM Dąbrowa Górnicza

[2021-09-30] Do końca 2023 r. planowane są, trwające od ub. r., prace przy przebudowie ok. siedmiokilometrowego odcinka drogi nr 1 Podwarpie-Dąbrowa Górnicza do standardu drogi ekspresowej. GDDKiA podała m.in., że całkowicie rozebrano już jedną z dotychczasowych jezdni „jedynki”.

Umowę na ten kolejny już fragment trasy S1 w woj. śląskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 11 września ub. r. Nieco ponad rok później GDDKiA rozesłała informację o wykonanych pracach i ich planowanych kierunkach w najbliższym czasie.

Główny front robót to obecnie zamknięty odcinek jezdni w kierunku południowym. Dwukierunkowy ruch prowadzony jest drugą jezdnią, jedynie w okolicach budowanych obiektów mostowych odbywa się po zewnętrznych pasach dwóch jezdni. Na przebudowywanym odcinku wykonano dwa tymczasowe ronda: w okolicach ul. Ujejskiej, drugie w okolicach ul. Konstytucji.

Zamkniętą jezdnię już rozebrano, co pozwoli na rozpoczęcie budowy jej nowej konstrukcji. Jednocześnie prowadzone są roboty przy sieciach: gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych oraz prace ziemne, takie jak budowa nasypów i wykopów. Rozpoczęto budowę przepustów dla małych zwierząt. Trwa rozbiórka wiaduktu nad drogą w ciągu ul. Ujejskiej.

„Obecnie priorytetem jest budowa dwóch kładek dla pieszych (…), aby umożliwić w możliwie najkrótszym czasie bezpieczne przemieszczanie się pieszych nad terenem budowy. Jedna z kładek zlokalizowana jest przy ul. Karsów, gdzie obecnie ruch pieszych sterowany jest wzbudzaną sygnalizacją świetlną. Drugą kładkę zlokalizowano przy ul. Kusocińskiego. Udostępnienie kładek planujemy w trzecim kwartale 2022 r.” – zasygnalizowała GDDKiA.

Cała inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 ton na oś. Oprócz jezdni wybudowane zostaną cztery mosty, cztery wiadukty, dwa przepusty i dwie kładki dla pieszych. Powstaną dwa bezkolizyjne węzły: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i Dąbrowa Górnicza Pogoria.

Rozbudowę „jedynki” między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą Budimex wykonuje za 282,1 mln zł brutto. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma całkowitą wartość 302,5 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania wyniesie 168,4 mln zł.

Odcinek od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, położony w większości w granicach tego miasta, jest fragmentem tzw. wschodniej obwodnicy GOP. Kierowcy podróżujący tranzytem w osi północ-południe omijają tamtędy miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Natężenie ruchu znacznie przekracza 30 tys. pojazdów na dobę.

Wcześniej był to jeden z najniebezpieczniejszych odcinków dróg krajowych w Polsce. Trasa miała tam standard dwujezdniowy, z kolizyjnymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Obowiązywały ograniczenia prędkości, nawet do 50 km/h. Nawierzchnia była zniszczona. Przebudowywany fragment przyszłej trasy S1 jest jednym z kilku realizowanych w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK). Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu.

logo PAP