GDDKiA wybrała ofertę na budowę DK11 rondo Janiska – Kołobrzeg Wschód

Wizualizacja przebiegu DK11
Fot. michalkrk/Pixabay

[2022-06-22] Zakończyło się badanie ofert złożonych w przetargu na budowę DK11 na odcinku łączącym rondo Janiska z węzłem Kołobrzeg Wschód. Najkorzystniejsza okazała oferta firmy PORR opiewającą na kwotę ok. 56,3 mln zł. Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu. Jeżeli nie będzie odwołań, po uzgodnieniu gwarancji dyrekcja będzie mogła podpisać umowę. Wykonawca zbuduje odcinek DK11, łączący drogę ekspresową S6 z portem w Kołobrzegu w ciągu 14 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych.

Inwestycja rozpocznie się od ronda Janiska im. Jerzego Patana, które powstało w ramach budowy obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11, a zakończy na węźle Kołobrzeg Wschód na drodze ekspresowej S6. Trasa będzie się łączyła również z rondem, które powstało na wysokości ul. Janiska. Na przecięciu z ul. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu, czyli drogą w kierunku m. Budzistowo, powstanie wiadukt w ciągu DK11.

Ekrany, zieleń i bezpieczeństwo

Na trasie przewidziano również budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 732 metrów, w tym na całym odcinku od ronda Janiska do zejścia nasypu do poziomu terenu za drogą do Budzistowa. W projekcie przewidziano również wykonanie nasadzeń zieleni na skarpie i przy podstawie nasypu. Dodatkowo ekrany akustyczne mają być obsadzone pnącą się roślinnością. Droga wyposażona zostanie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), takie jak bariery ochronne i osłony przeciwolśnieniowe. Zbudowana zostanie także nowa droga rowerowa o długości ok. 850 m.

Nowe połączenie z portem w Kołobrzegu

Inwestycja połączy węzeł Kołobrzeg Wschód (na drodze ekspresowej S6) z oddanym do ruchu trzy lata temu fragmentem obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 i dojazdem do portu w Kołobrzegu, zrealizowanym wcześniej przez samorząd. Budowa drogi wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Kołobrzegu i usprawni połączenie z portem.