Dokumentacja dla obwodnicy Wadowic coraz bliżej

2020-06-24-Fot-Unslplash-ScottGraham

Fot. Unslplash/ScottGraham

[2020-06-24] Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej południowej obwodnicy Wadowic. Firma z Krakowa będzie miała na to 40 miesięcy. Budowa drogi na ruszyć w 2024 r. Dwa lata później ma ona być gotowa.

Spośród dziewięciu złożonych ofert, najkorzystniejszą przedstawiła Pracownia Inżynierska Klotoida z Krakowa. – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej będzie kosztowało blisko 1,47 mln zł, czyli ponad dwukrotnie mniej, niż pierwotnie zakładaliśmy – poinformował burmistrz Bartosz Kaliński.

Dodał, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Będzie on miał maksymalnie 40 miesięcy na przygotowanie projektu wraz z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej oraz Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Bartosz Kaliński przy ogłaszaniu przetargu informował, że 36-40 miesięcy to czas przewidziany na przygotowanie zadania, czyli opracowanie dokumentacji projektowej, wykup pozostałych działek, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Siedem miesięcy przeznaczono na realizację postępowania przetargowego przez GDDKiA. 26 miesięcy ma potrwać budowa obwodnicy. Zgodnie z tym harmonogramem pierwsze łopaty powinny zostać wbite w 2024 r., a oddanie drogi do użytku w 2026 r.

Wadowice jako jedno z pierwszych miast w Polsce znalazły się na rządowej mapie 100 obwodnic. Kaliński dodał, że dzięki temu obwodnica zostanie wybudowana w całości z budżetu państwa za blisko 70 mln zł. Po stronie gminy Wadowice stoi jedynie przygotowanie zadania, co będzie kosztowało miasto około 4 mln zł.

Przygotowanie zadania, które spoczywa na barkach samorządu, oznacza opracowanie dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – ZRID. Do zadań gminy należy również trwający już wykup działek i wypłata odszkodowań.

Nowa obwodnica będzie drogą krajową klasy GP, czyli główna o ruchu przyspieszonym ze średnią prędkością 80 km na godz. Jej długość to ok. 1,45 km. Droga ma połączyć krajową 28 z kierunku Suchej Beskidzkiej i 52 w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 73 mln zł.

Rządowy program 100 obwodnic określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje też źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji przez GDDKiA. Powstać mają obwodnice o łącznej długości 820 km. Koszt realizacji szacowany jest na ok. 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

logo PAP