Ruszył przetarg na poszerzenie drogi pomiędzy Legionowem a Zegrzem

2020-06-25-Fot-Pixabay-MonikaP

Fot. Pixabay/MonikaP

[2020-06-25] Ruszył przetarg na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa 4,5 km istniejącej DK61 do przekroju dwujezdniowego z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zrealizowane zostaną również drogi dojazdowe do obsługi terenu bezpośrednio przyległego do drogi. Na skrzyżowaniach wybudowane zostaną sygnalizacje świetlne, a w miejscu obecnego ronda w Zegrzu, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 631, powstanie węzeł. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Postępowanie zostanie ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przy braku odwołań, to pierwszy kwartał roku 2021.

GDDKiA przypomina, że DK61 jest systematycznie przebudowywana. Od 2006 roku trwają prace związane z rozbudową DK61 od granicy z Warszawą w kierunku Ostrołęki. Pierwszym zadaniem była budowa obwodnicy Jabłonny, która została oddana do ruchu w 2008 r. Kolejne trzy inwestycje to rozbudowa przejścia przez Legionowo. Kolejnym etapem była rozbudowa DK61 od końca obwodnicy Jabłonnej do wiaduktu. Oba zadania zostały zakończone w 2010 r.

Obecnie w realizacji jest trzeci etap, od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską w Stanisławowie Drugim. Planowany termin zakończenia robót to koniec maja 2021 r. Druga jezdnia na odcinku pomiędzy Zegrzem a Serockiem została dobudowana w latach 2007-2008,a od 2011 roku Serock omijamy już wybudowaną obwodnicą.

logo PAP